Resum test toxicologics (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 7

Vista previa del texto

Test   MTT   Avaluació   Capacitat  del  T  x  afectar  a  la   integritat  cel  i  modificar  taxa  de   creixement   OBSERVACIONAL   Presència   Fracció  S9   OBSERVACIONAL   Micronuclis   Genotoxicitat     OBSERVACIONAL   Mutatox   Subjecte   Mecanisme   Cultiu  de  cels                 Cultiu  i  posterior  inducció  per  S9:     extracte  hepàtic  (enzims)     obtingut  per  la  injecció  de  Aroclor     a  rata             Micronuclis:  trossos  de  DNA  que   1.  Add  Citochalacina  (xq  cel  es  divideixi)   amb  presència  de  Genotox.  Es   2.  add  substancia   divideixen     3.add  Fitohemaglutinna  x  tenyir  micronuclis   Detecció  mutació   Vibrio  Fisherii  luminiscencia   natural   Contacte  amb  mutagènica  dism.  Luminescència     Mutagènesi     Fongs,  llevats  (cels)         Teratogènia  invitro   CI50   Cels  mare  embrionàries  murines   Cels+  subst-­‐>  Mirar  anomalies   Teratogènia  invitro   Peix  zenbra  (ous  fertilitzats)-­‐>   més  sensibles  a  toxics   Peix+subst.-­‐>  Mirar  malformacions   Det.  Gens  associats  a  l’efecte   tòxic     Microarrays  cDNA:  sondes  de   DNA   Estudiar  a  través  dels  microarrays  ABANS  i  DESPRÈS  del  tract.   Subst   OBSERVACIONAL   HGPRT/TK/ATPasa   OBSERVACIONAL   EST  Test   OBSERVACIONAL   Embriotoxicitat  en   peix  zebra   (OBSERVACIONAL)   Toxicogenòmica   (MODELS  MATEMÀTICS)       TEST   Avaluació   Assajos  de  toxicitat   aguda   DL50:  D  a  la  qual  es   d’esperar  que  mori  el  50%-­‐>   NO  EXPERIMENTAL  (no   equivalent  a  toxicitat  aguda),   SI  ESTADISTIC.     (OBSERBACIONS:  respiració,   convulsions,  símptomes...)   Assajos  de  toxicitat   subaguda   Resposta  respecte  el  pes   Canvis  comportament   Ógans  diana   D  a  assajar  en  estudis   Dany  produït  en  DNA  marcat   fluor   Assajos  de  genotoxicitat   INVIVO   Genotoxicitat     GENOTOXIC  NO  ÉS   CANCERIGEN     Genotoxicitat   Genotoxicitat   Tipus  /Caracteristiques   Adm  >1  dosi  en  24h   MÈTODES   ALtres     Fixed  Dose  Method   5  animals   Acute  Toxic  Class  Method   3  animals   Up  and  Down   1  animal   Adm  dosi  14-­‐28  dies   Assaig  cometa     Electroforesi:         =  q  abans     Genotox-­‐>  Aberracions   Assaig  micronuclis   Test  detecció  de   aberracions  cromosòmiques   SInt.  DNA  no  programada   Subst  altera  DNA-­‐>  cel   repara-­‐>  Incorporació  de   timidina-­‐>  Subst.  genotox   Dosis  creixents:   D  discriminant:  no  letal  no   dolorosa  si  tòxica     Dosis  creixents/decreixents   1  dosi  arbitrària  just  per  sota  del   DL50.     -­‐>Mort:  D  més  baixa   -­‐>No  Mort:  D  més  alta       eritròcits  de  mamifers   475:  MO  mamífers   483:  Espermatozoides     Animals  (hepatòcit)   ...