Tipus d'escola (material debat i examen) (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Educación Primaria - 1º curso
Asignatura Societat, família i escola
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 06/03/2015 (Actualizado: 06/03/2015)
Descargas 3
Subido por

Descripción

Comparacions, tot anomenant els diferents avantatges i inconvenients dels diferents tipus d'escoles que hi ha.

Vista previa del texto

SUMMER HILL Avantatges: - - - L’atenció a la diversitat, reben més atenció els alumnes que mostren dificultats per seguir el currículum acadèmic que els més hàbils, afegint-los una mena de reforç en diferents àrees, segons les dificultats de cada cas.
SummerHill és una escola on els nens tenen la llibertat de fer el que vulguin, d’aquesta manera tenen la primícia de desenvolupar les capacitats del nen per ell mateix, això afavoreix la seva autonomia.
Els nens són lliures i aquesta llibertat els porta la motivació per experimentar allò que els agrada i poder descobrir el món que els envolta.
Els nens de Summerhill no aprenen, perquè no se’ls obliga a aprendre. Tot i això, qui ho vol, pot assolir nivells acadèmics estàndard i a més obtenir un plus de competència en creativitat i autoestima.
Desavantatges: - Els nens de Summerhill no estan preparats per afrontar la vida real ni acadèmicament ni socialment perquè, efectivament, han crescut en una illa de llibertat.
Després de l’escolarització en llibertat a Summerhill queda la difícil adaptació a la vida social. Aquests són nens lliures i no estan acostumats per entrar a la vida social plena d’obligacions i necessitats creades pel sistema econòmic.
HOMESCHOOL Avantatges: - - - - - - Els nens reben una educació individualitzada i personalitzadaw. A l’escola hi ha molts nens en una mateixa classe i els professors no poden estar al màxim per cadascun d’ells. Amb el homeschooling, això no passa ja que els pares estan atents al nen amb classes particulars i poden donar-li una millor educació.
Els nens reben una educació més lliure. Els pares poden escollir de quina manera ensenyar als seus fills, quin mètode utilitzar. Els pares poden complementar l’educació bàsica que han de saber els nens amb altres coses que ells creguin importants de saber.
Per als pares també és molt gratificant poder ensenyar als seus fills o veure com aprenen i com evolucionen. Dur a terme de forma correcta pot suposar una diversió i un procés real d’aprenentatge pels nens.
Hi ha la capacitat i la possibilitat d’adaptació de l’educador al ritme d’aprenentatge de l’infant modificant així tant els horaris com la duració de les activitats.
Aquesta opció educativa permet un desenvolupament emocional en un ambient d’harmonia familiar; de la mateixa manera que s’inculquen valors i principis propis de la família.
Permet al nen un desenvolupament de l’autonomia de l’infant així com la formació d’habilitats i coneixements pràctics i teòrics basats en l’experimentació i interacció amb l’entorn.
Aquesta permet una educació més lliure i oberta per a l’infant.
- Els pares també poden veure els èxits dels seus fills cada dia, que dependrà exactament del que ells els hi ensenyin.
Les males influències des de la infància són un altre aspecte que s’evita amb l’educació a la llar, ja que d’aquesta manera són els pares els que trien els amics i per tant tenen la possibilitat de treure’ls de males influències.
Desavantatges: - - El nen no té socialització. Encara que en molts exemples es veu que els pares i nens afirmen que tenen grups d’amics, l’escola és un mitjà socialitzador molt important. El desenvolupament del nen s’engloba dins del món adult que és on passa la major part del temps en comptes de passar-la amb la interacció amb altres infants.
L’educació a casa priva del sentit i capacitat de consens propi de l’escola, formant així persones socialment irracionals.
Existeix la problemàtica de l’obtenció de titulacions oficials degut a les complicacions legislatives existents.
Hi ha el ris d’avaluar fins a quin punt els pares són capaços de donar una educació adequada als seus fills des de casa, i és que, com saben els pares si aquella educació rebuda és correcta.
ESCOLA RURAL Avantatges: - - - - La interacció entre alumnes de diferents nivells, cursos i edats. Això fa que s’ajudin entre ells. Els nens de diferents edats, interessos i necessitats conviuen i aprenen en un espai organitzat de manera heterogènia i flexible, de manera que permeti arribar a tots i cadascun d’ells.
Els nens reben una atenció individual, mètodes de treball propers als nens.
Atenció a la diversitat que permet respectar els ritmes de treball, de maduració i d’aprenentatge de cada nen.
Treball per projecte. Una manera de treballar més lliure dins d’una organització general més pautada.
La metodologia aplicada potencia l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball i la globalització dels continguts curriculars i la seva adequació plena a l’entorn i realitat propera.
Els mestres té un paper molt important, ha de tenir els objectius clars i la seva manera de fer amb gran sentiment.
Les escoles rurals estan, majoritàriament, envoltades d’un entorn rural el qual aprofiten per tal que els nens experimentin allò que els envolta. Aprenguin de l’experiència de desenvolupar-se en un entorn diferent de la societat actual.
Menys alumnes, més atenció individualitzada. Els aprenentatges tenen més bons resultats.
Desavantatges: - Pels nens, el salt d’educació primària a secundària també la noten ja que en aquest tipus d’escoles l’atenció del mestre és mes individualitzada, propera.
- La organització és més complicada a l’hora de realitzar sortides ja que no tens tanta llibertat ja que, sempre has de barrejar tots els cicles.
Surten de l’escola primària amb un aprenentatge globalitzat, un desenvolupament molt realitzat amb grans capacitats. Tot i això, és difícil pels nens arribar a secundària amb una metodologia ben diferent a la emprada.
...