Tema 6.2. Creació de test (2017)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura MOEC
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 08/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ccarbonell Tema 6.2. Creacio d’un test Fases que s’han de donar per construir un test.
Part més important: Seleccionar i definir bé el constructe.
*Passa test en una prova pilot en una part petita de persones.
Els ítems d’un test Algunes propietats d’un item: Ha de discriminar: Capacitat de separar una tipologia de subjectes amb una altre tipologia. Si l’item no em discrimina l’hauré de modificar o eliminar.
L’ítem ha de medir allò que vull mesurar en definitiva Fiabilitat: Objectius Unidimensionals: Només ha de medir una sola cosa.
¿Què és acertar? Què és falar? Té sentit encertar o fallar? Com aniré a puntuar aquesta resposta. si encertes o no encertes puntuaras 0 o 1 (0=fallaras, 1=encertes). Però potser hi ha ítems que encertar no és tant important.
Quan es considera que hi ha favorabilitat en una prova d’actitud? L’anunciat de l’ítem és molt important. Depèn de com planteges l’anunciat de l’ítem pots condicionar la resposta.
Com es gradua les puntuacions en les respostes elaborades per l’examinat? Classificacions del ítems: 5 formats: - Tancat o d’elecciód e resposta Obert o d’elaboració de la resposta Ordenament de varis estímuls: Tinc una llista de coses i jo les ordeno (quines qualitats et defineixen, ordenales de major a menor) Emparellament de varis estímuls Comparació i valoració de varis estímuls: ex: T’agrada més la montanya o el mar? Tots aquests ítems es separen i es corregeixen de forma diferents, es defineix de forma diferent. Seran variables diferents, etc.
La resposta pot ser dicotòmica (examen: era dicotòmica perque o encertaves o no encertaves) o policotòmica (escala Likert) ccarbonell Ítems tancats o d’elecció: Podem trobar molts subtipus. El subjecte ha d0escollir la resposta entre varies alternatives que se li ofereixen.
1. Elecció múltiple: Com examen de l’assignatura. S’ha de tenir en compte el numero d’alternatives que es pot tenir. Oscil·la entre 4 i 10. Amb més de 10 no només avaluaré si has estudiat o no sinó la memòria de treball que tens. Si arribo fins 10 han de ser respostes molt curtes.
2. Binaris: Verdader o fals. El canvi d’elecció entre verdader fals o elecció múltiple es segosn les capacitats de memòria i de leptoescriptura de la persona que estas avaluant.
3. Triadas: Verdader, fals o no se.
Per eliminar l’atzar de les respostes binaries, tríades o elecció múltiple s’ha d’eliminar el nº de respostes -1. Per tant, quan una persona falla en una pregunta en el que el número de respostes es 3, si s’equivoca ha d’eliminar 1/2; si hi ha dos s’ha de baixar 1 punt, si les alternatives de resposta són 4 s’ha d’eliminar 1/3 4. Rating Scales: escales graduades (de molt a poc, etc.).Escales tipo Likert. Què s’ha de tenir en compte quan es parla d’una escala graduada: - El num. D’alternatives de l’escala i com ens contestaran els subjectes a aquesta pregunta, perquè aquest tipus d’item depèn molt de la desitjabilitat social o la aquiescència, que es la tendència a posar respostes positives.
Quina diferència hi ha entre: Un numero d’alternatives par i un num d’alternatives senar En els pars no hi ha un punt mig perque necessito que la persona no es posicioni al mig. Si és una pregunta que pot ser incòmoda podem trobar que les persones et marquin el mig en alternatives senars, perque tindran una opció al mig.
Almeny una mica d’acord o una mica desacord.
Quantes alternatives poso? La idea és que quan supero les 7 alternatives ja no té sentit posar-ne més. Si amb la definició de l’ítem es poden diferenciar perfectament les diferents respostes possibles, té sentit posar diferents opcions.
5. Escales de diferencial semàntic: Què ets? Agressiu o passiu i s’elegeix entre un o altre.
Combinació entre escala graduada i ítems d’alternativa múltiple. Es basa en la proximitat que té un subjecte cap a un dels termes antònims que es presenten. Cada contestació serà considerada un ítem.
6. Escales d’adjectiu: normalment es pot marcar més d’una opció, però complica una mica la correcció.
Ítems de resposta oberta: Són els més rics, els que aporten més informació però son els més difícils de corregir.
Ítems d’ordenament, emparellament i comparació: Ordenament: Consisteix en què el subjecte ordena una sèrie d’adjectius de la manera en que se li demana.
Emparellament: No és gaire útil. Perque per exemple si et sap 5 de 6 respostes, la sisena per descarte saps quina és, però no tenies el coneixement. No es pot discriminar entre el que sap i ccarbonell el que respon per atzar. Hi ha un component d’atzar molt fort en aquest aspecte.
Quan una persona no et contesta una pregunta, però no saps per què t’ho ha contestat.
Comparació: s’ofereixen parelles de termes entre els que s’ha d’escollir. En aquests ítems normalment es fa un sistema de categories com el que es té en preguntes obertes. Es poden agrupar totes les carreres, per exemple.
...