TEMA 3. Poders mentals i psicoteràpia (s.XVIII-XX) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Historia de la Psicologia
Profesor A.M.
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 02/01/2018
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Miquel Compte González Història de la P.- Anette Mülberger 4/11/17 Tema 3. Poders Mentals i Psicoteràpia (s.XVIII - XX) 1. MESMERISME (s.XVIII) Ø Mesmer parlava d’una força física invisible universal que ho afecta tot (gravetat, magnetisme...).
Ø En els éssers vius aquesta força s’anomena magnetisme animal i és un fluid magnètic que actua sobre el SN.
Ø Va dissenyar invents com el Baquet (cubeta amb aigua i llimadures de ferro magnetitzades) per curar dolors (sobretot histèries). Al final va descobrir que podia mesmeritzar tant sols amb els seus moviments i la seva veu. à S’apropa a la hipnosi.
Ø Va rebre moltes crítiques.
1.1.
Maria Theresia Pardis Ø Pianista cega que Mesmer va tractar. Hi ha dues històries: o La va curar.
o La va suggestionar pq pensés que s’estava curant.
1.2.
Marquès de Puységur Ø Principal deixeble de Mesmer.
Ø Va parlar del somnambulisme artificial (estat del subjecte mesmeritzat).
Ø Nou mètode: El terapeuta no intervé gairebé, ja que el pacient està en estat de lucidesa (ell sap coses, ell guia).
2. FISIOGNOMIA I FRENOLOGIA (s.XVIII) Ø Fisiognomia (segons Lavater): Nova ciència que es basa en l’observació empírica i la intuïció per discriminar la personalitat segons els trets facials.
Ø Frenologia: Determina la personalitat a partir de la forma del crani.
o Els frenòlegs difonien el seu coneixement fent demostracions en places i fent classes i cursos (gran coneixement del cervell).
o Es creu que es basaven en l’efecte Sherlock Holmes (deducció) i en l’efecte Bauman (fer afirmacions genèriques i ambigües).
o Eren innatistes tot i que creien que es podien exercitar les facultats.
Miquel Compte González 2.1.
Història de la P.- Anette Mülberger 4/11/17 Gall Ø Parla d’una “nova teoria fisiològica” (posterior frenologia) Ø Les qualitats o facultats mentals (27) estan en llocs concrets i separats del cervell i són independents.
Ø La forma del cervell determina la del crani à Com més desenvolupada una qualitat, més protuberància en aquella zona.
2.2.
Spurzheim Ø Crea el concepte de frenologia.
Ø Classifica les facultats en intel·lectuals, morals i animals. Ex: alimentativitat, amativitat...
Ø Les facultats són independents i cal trobar-ne un equilibri.
Ø Ho utilitza com una teràpia: comportament per trobar l’equilibri.
Ø Observa cranis de personalitats importants (ex.Kant) per descobrir on està cada facultat.
2.3.
Marià Cubí Ø Català que va descobrir la frenologia als EEUU i volia estendre-la per Espanya.
Ø La Inquisició el persegueix per materialista. à Es defensa dient que cal una ànima que organitzi les facultats.
Ø Percep el cervell com un múscul que cal exercitar.
Ø Aplicacions pràctiques: buscar marit, organitzar la societat, educació individualitzada, judicis, rehabilitació presos...
3. ESPIRITISME (s.XIX) Ø Els esperits són ànimes de cossos morts que poden reencarnar-se.
Ø Alguns científics ho intenten estudiar, però costa controlar les variables. S’interessen sobretot pels temes psicològics (trance, premonicions...) i rebutgen els físics (levitació...).
Ø Temes del s.XIX: esperits i forces invisibles.
Miquel Compte González 3.1.
Història de la P.- Anette Mülberger 4/11/17 Relació amb la religió Ø Són cristians moderns: o Creuen en la reencarnació: Demostra que Déu és just i que les desgràcies “injustificades” (nens morts...) són càstigs de vides anteriors.
o Demostren empíricament: conviden a científics a observar els seus “miracles” en les sessions.
Ø L’Església els persegueix per heretges i per relació amb el dimoni.
3.2.
Personatges destacables Ø Alan Kardec: Escriu la “Bíblia dels espiritistes”. Es dedica a assistir a les sessions i anotar el que succeeix. Cataloga l’espiritisme com una ciència filosòfica.
Ø Daniel Home: Un dels pocs mèdiums que no van enganxar mai. Levitava.
Ø Charles Richer: Feia fotos durant les sessions.
Ø Justinus Kerner: terapeuta espiritualisme/mesmerisme lectura 4.
4. HIPNOTISME (s.XIX) Ø Temes del s.XIX: inconscient, hipnosi i instints.
4.1.
James Braid (1795-1860) Ø Nega el magnetisme animal i introdueix la idea d’hipnotisme com a somni nerviós (artificial, trance). ≠ mesmerisme Ø L’hipnotitzat manté el control de la seva conducta i judici i no està en perill. A més, no és possible hipnotitzar sense el consens del pacient.
Ø Tècnica: fixació visual (típic pèndol) Ø Creu que els processos psíquic influeixen en el cos à La hipnosi permet curar patologies del sistema nerviós. És com el mesmerisme, però busca raons més científiques que el magnetisme animal.
Ø Obra: Neurohypnology Miquel Compte González 4.2.
Història de la P.- Anette Mülberger 4/11/17 Arthur Schopenhauer (1788-1860) Ø Parla dels aspectes inconscients i dels instints (de conservació i sexual).
Ø Influencia en les idees de Freud.
Ø Aquesta idea dels instints segueix amb Nietzsche: conflicte entre els instints (sexual, gregari, plaer, lluita, coneixement...). “Les accions bones són accions dolentes subliminades”.
5. PSICOPATOLOGIA FRANCESA (s.XIX) Ø Temes del s.XIX: psicopatologia (sexualitat i histèria).
Ø Influenciats pel Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) à psicopatologia sexual: o Absència o increment patològic de l’impuls sexual o Període d’emergència anormal o Perversions (homosexualitat, masturbació...) Ø Respecte la histèria i la hipnosi hi ha dues escoles: 5.1.
Jean Martin Charcot (Escola de Salpêtrière) Ø Els fenòmens hipnòtics són símptomes histèrics i, per tant, mostren un funcionament mental anormal o malalt (voluntat molt feble).
Ø Reivindica la histèria com una malaltia (psicopatologia) real, que pot afectar també als homes i que pot ser diagnosticada i curada gràcies a la hipnosi (i no amb dutxes fredes i electroxocs).
5.2.
Hyppolyte Bernheim (Escola de Nancy) Ø La hipnosi és un procés normal i només depèn de la suggestionabilitat de la persona.
6. PSICOANÀLISI Ø És una tècnica per curar la neurosis, un mètode d’investigació de l’inconscient i una teoria de la ment a la vegada.
Ø Influències: evolucionisme, Herbart, Charcot, Wilhelm Fliess i la fisiologia (von Helmholtz).
Miquel Compte González 6.1.
Història de la P.- Anette Mülberger 4/11/17 Sigmund Freud (1856-1939) Ø Deixeble de Charcot (escola de Salpêtrière) i Breuer (hipnosi catàrtica).
Ø Es basa en la histèria masculina.
Ø Obres principals: o La interpretació dels somnis o La psicopatologia de la vida quotidiana o El Jo i l’Allò o Autobiografia Ø Es basa en l’estudi clínic de cas únic en profunditat i defensa que les psicopatologies són causades per problemes afectius i sexuals, sobretot de la infància.
Ø “ Si a certs errors de les nostres operacions psíquiques que semblen desproveïdes de propòsit se’ls aplica el procés d’indagació psicoanalític, demostren estar ben motivades i determinades per uns motius no coneguts a la consciència.” à Mètode psicoanalític: fer accessible a la consciència l’inconscient.
Ø Mètodes utilitzats: o Hipnosi catàrtica: pretén alliberar les emocions retingudes. Creat per Breuer.
o Associació d’idees o Interpretació dels somnis: censura onírica, simbolització i condensació. Els somnis són la manera de complir els desitjos de l’Allò.
Ø No descobreix l’inconscient!!! (Ja en parlaven altres autors). Les seves aportacions pròpies són els símbols dels somnis i el Complex d’Edip.
Ø El cas d’Anna O. : Una noia era incapaç de veure aigua i tenia paràlisi. Breuer la va tractar (Freud observava) amb la hipnosi catàrtica. Així, trobava l’origen del problema i deixava sortir les preocupacions.
La causa era un trauma sexual infantil, però no es va acabar de curar del tot.
Ø Per la teoria mirar Tema 4 de Personalitat i Bloc A d’Evolutiva.
...

Tags: