TEMA 21. GAMETOGÈNESI. (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 70
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con el docente Lleonard Barrios.

Vista previa del texto

BIOLOGIA CEL·LULAR 1º CURS BIOLOGIA Tania Mesa González UAB TEMA 21: Gametogènesi.
Espermatogènesi  Es desenvolupa als tubs seminífers, i el procés de maduració es realitza centrípetament, cap a l’interior dels tubs. Es pot dividir en tres etapes: 1. Etapa proliferativa: partim d’una cèl·lula diploide anomenada espermatogoni. D’aquest espermatogoni, n’obtindrem dues cèl·lules diploides. És a dir, aquesta etapa tracta d’augmentar el nombre de cèl·lules inicials, d’aquí el nom de proliferativa.
2. Meiosi: les dues cèl·lules que tenim anteriorment són espermatòcits primaris. En tenim dos. Aquests espermatòcits primaris realitzaran la primera divisió meiòtica, obtenint-se així 4 cèl·lules, anomenades espermatòcits secundaris. Els espermatòcits secundaris ja no son diploides, sinó que són cèl·lules haploides amb dos cromàtides. Passem de 2n 2C a 1n 2C. Seguidament es realitza una segona divisió meiòtica. De 4 espermatòcits secundaris se n’obtenen 8 espermàtides. Les espermàtides són haploides amb una sola cromàtide (1n 1C). Les 8 espermàtides es mantenen unides pels ponts citoplasmàtics, tenint, per aquestes regions, intercanvi de metabòlits.
3. Espermiogènesi: les 8 espermàtides es diferencien, canvien la seva morfologia. El seu nucli empetiteix i el citoplasma es transporta a el que serà el cap de l’espermatozoide. Quan els espermatozoides estan totalment formats, i són madurs, s’alliberen al centre del tub seminífer, a l’espai buit.
L’espermatozoide  Un cop està diferenciat i és madur, l’espermatozoide es separa en cap i cua. El cap està format pel nucli, que conté el material genètic haploide . Entre el nucli i la membrana plasmàtica de l’àpex, hi ha l’acrosoma o vesícula acrosomal, que és molt important ja que conté totes els substàncies necessàries per penetrar a la zona pel·lúcida que envolta l’oòcit, com la hialuronidasa i l’acrosina.
BIOLOGIA CEL·LULAR Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA UAB La cua, per la seva banda està formada pel flagel i la peça intermèdia. La peça intermèdia conté, al seu centre, l’axonema (9+2), que està envoltat per fibres denses, també 9. Tot aquest complex, està envoltat per mitocondris allargats i enrotllats en espiral al llarg de tota la peça intermèdia . Aquestes mitocondris seran els encarregats de generar l’energia necessària pel moviment de l’espermatozoide durant la seva curta vida.
Exteriorment els mitocondris estan envoltats, igualment, per la membrana plasmàtica. Finalment hi ha el flagel, encarregat del moviment i la propulsió de l’espermatozoide.
Oogènesi  És el procés de formació d’un oòcit a partir d’una cèl·lula germinal primària. Aquest procés es realitza des del moment de la gestació embrionària i és aturat abans de néixer. Un cop s’ha nascut, quan s’arriba a la pubertat el procés es reprèn. També es pot dividir en tres etapes: 1. Mitosi: una cèl·lula germinal primària entra a les gònades femenines, on passa a anomenar-se oogoni (no hi ha marxa enrere). Es formen més oogonis per divisió mitòtica a l’interior dels ovaris.
2. Meiosi 1: els oogonis repliquen el DNA (2n 2C), formant els oòcits primaris. La meiosi 1 comença, però es veu bloquejada a dictiotè, estimulant el seu creixement, la seva maduració amb la formació dels grànuls corticals de la membrana cortical i la formació de la zona pel·lúcida. No es tornarà a emprendre fins a la pubertat, cicle on es seleccionarà l’oòcit que estigui més madur, i se’l farà madurar més completant la primera meiosi.
L’oòcit aïllarà en un costat el primer corpuscle polar amb l’altre cromosoma. Per tant serà haploide (1n 2C).
Tindrem aleshores l’oòcit secundari, que tornarà a ser bloquejat.
3. Meiosi 2: l’oòcit secundari es troba bloquejat en metafase.
Si no és fecundat serà expulsat (menstruació), si és fecundat acabarà la segona meiosi (1n 1C). Al acabar la segona meiosi s’aïllarà el segon corpuscle polar.
Obtinguen-se’n així l’òvul, que formarà el zigot. El zigot experimentarà divisions fins a formar el blastocel.
BIOLOGIA CEL·LULAR 1º CURS BIOLOGIA El nombre de cèl·lules de la línia germinal femenina augmenta ràpidament i considerablement durant l’estat embrionari , quan per 6 mesos de gestació disminueix en picat estabilitzant-se a uns 2 milions al naixement. Segueix disminuint fins la pubertat (n’hi ha una 300.000), en la qual es van reduint periòdicament.
L’hormona progesterona és la que activa la pituïtària a començar la diferenciació a oogoni, l’hormona LH és la que permet el desbloqueig de l’etapa dictiotè.
Tania Mesa González UAB ...