EXAMEN ANATOMIA GENER 2015 (2015)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ingeniería Biomédica - 2º curso
Asignatura Estructura y Funciones I (EiF I)
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 1
Subido por

Descripción

Examen de anatomía, primer parcial

Vista previa del texto

Departament d´Obstetricia-Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia ENGINYERIA BIOMÈDICA 2014-2015 ANATOMIA NOM I COGNOMS: TEST 1: 1. Tenint en compte que la posició anatòmica s´estableix a l´individu amb els palmells dirigits anteriorment, a. El radi és lateral respecte al cúbit b. Tindríem l´ós escafoide del carp i el cinquè metacarpià laterals a l´extremitat superior c. L´escotadura radial del cúbit és medial respecte al cap del radi d. A i c són correctes 2. Per orientar-nos al cos humà també considerem les diferents posicions i direccions. Així: a. L´húmer és distal respecte al radi b. La tuberositat de la tibia es troba en posició anterior o ventral de la tibia c. El cap del cúbit és troba a la posició proximal d´aquest ós d. La base del sacre és caudal respecte al vèrtex del sacre que és cranial 3. La unió entre els ossos del cos dóna lloc a diferents tipus d´articulacions. Segons això: a. La símfisi del pubis es consideraria una verdadera articulació b. Les articulacions sinovials disposen d´una càpsula articular a la seva superficie c. L´articulació plana o artròdia presenta 2 eixos de moviment d. Cap resposta és correcta 4. La cintura escapular és el segment més proximal de l´extremitat superior. A més: a. La fossa subescapular es troba sota l´espina de l´escàpula b. L´húmer s´articula amb l´escàpula per l´acromi c. L´espina de l´escàpula es continua amb l´apòfisi coracoide d. Clavicula i estern s´articulen amb la primera costella 5. L´esquelet humà està compost de la columna vertebral amb les vèrtebres i d´ella surten les costelles. Sabem que: a. Existeixen 12 vèrtebres cervicals, 7 dorsals, 5 lumbars i 9 o 10 a la porció pèlvica b. S´anomena promontori a la 7ª vèrtebra cervical c. Les costelles flotants no s´uneixen a la columna vertebral d. L´arc vertebral d´una vèrtebra el constitueixen la làmina i el pedicle 6. El punt assenyalat a la imatge es troba a l´ilium de l´os coxal i s´anomena: a. Línia glutia b. Cresta obturadora c. Línia arquejada d. Línia intermitja 7. El sacre: a. S’articula pel vèrtex i les astes amb cares articulars similars al coxis b. S´articula amb la columna vertebral per la VII vertebra lumbar c. Trobem a la posició ventral varies crestes que el creuen d. S´articula amb l´ós coxal per la seva cara ventral • 8. A l´extremitat inferior, l´articulació coxofemoral la formen la unió de l´ós coxal amb el fémur: a. La cara semilunar de l´acetàbul representa la cara articular de l´ós coxal amb el fèmur b. La fossa ilíaca i la cara glútia es troben lateral i medial a l´ós coxal, respectivament c. Al fémur, a la part anterior es troba la cresta intertrocantèria i a la part posterior, la linia intertrocantèria com a punt d´unió dels dos trocànters d. La línia aspra del fémur es bifurca a l´extrem distal a les crestes supracondílees lateral i medial 9. La porció lliure de l´extremitat inferior la constitueixen el fémur, el genoll, la cama i el peu, on: a. L´àrea intercondilar separa els còndils lateral i medial al fémur b. Distalment, trobem el mal.lèol lateral a la tibia mentre el mal.lèol medial, al peroné c. Les vores interòssies constitueixen el punt d´unió de la membrana interòssia entre tibia i peroné d. La ròtula s´articula de manera que posa en contacte la tibia i el peroné amb el fémur 10. El peu és la part més distal de l´extremitat inferior, està constituit per 26 ossos, i sabem que: a. L´escafoide s´articula amb el metatars mentre el cuboide no b. El cinquè dit no té falange medial c. L´astràgal s´articula per la seva cara superior amb la tibia d. El calcani s´articula per la seva cara anterior amb l´escafoide TEMA: Superfícies articulars, lligaments , músculs i biomecànica del turmell i peu ...