PAC 1 (PAC inicial) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments psicosocials del comportament humà
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 8
Subido por

Descripción

Pac inicial.

Vista previa del texto

Nom activitat: PAC 1 Alumne/a: Marina Mañé Piñol Consultor/a: Valeria Santoro Lamelas Data d’entrega: 16 de març de 2016 Marina Mañé Piñol PAC 1 La psicologia social psicològica (PSP) analitza com es senten les persones discapacitades vers les persones no discapacitades i aquestes primeres com es senten rebutjades per una societat que amb prou feines pensa amb elles, i inclús son els mateixos discapacitats que s’han d’adaptar a la societat i no pas al revés.
De fet, crec que els discapacitats es senten inferiors a la resta ja que, la resta de la societat els considera diferents i moltes vegades no tenen les mateixes facilitats que la resta de nosaltres i inclús per aquest motiu son persones molt dependents quan si tot fos diferent, moltes d’elles podrien ser igual d’independents que els no discapacitats.
Ells com a persones, al veure que no tenen cap facilitat per adaptar-se es senten poc satisfets en ells mateixos i inclús, en alguns casos, poden tindre fins i tot vergonya de ells mateixos per ser com son.
També cal reconèixer, però, que en els darrers cent anys les condicions socials dins de la societat han millorat moltíssim tot i que encara hi ha molt camí per recórrer per tal d’igualar-les amb la resta de persones.
La psicologia social sociològica (PSS) analitza com la societat en la que vivim tracta a les persones discapacitades i com el mon on vivim no està adaptat correctament per a que elles puguin tindre una vida digna i independent.
Es molt difícil trobar llocs públics i privats adaptats per a que aquest col·lectiu. Per exemple, les persones que van en cadires de rodes moltes vegades per entrar a una botiga o qualsevol altre establiment no disposen de rampes ni cap tipus de facilitat d’accés.
En accions com l’exemple anterior es nota el poc que la societat pensa en les necessitats que aquest col·lectiu necessita i també, com bé especifica Ferreira en el seu text quan es fan lleis per ajudar-los no es compta amb la seva opinió i molt menys son participatius en la pressa de decisions.
També crec que en l’àmbit laboral hi ha persones discapacitades que podrien tindre una millor posició que la que tenen i per tant cobrar, també, un salari més elevat i que per la seva discapacitat no pugen de categoria i per tant, moltes vegades, cobren salaris precaris tenint que demanar subvencions i ajudes per tal de subsistir.
La psicologia social constructivista (PSC) analitza lo relacionat tant amb l’individu com en la societat i inclús jo aquí també hi afegiria el llenguatge. Considero que la paraula discapacitat no es agradable d’usar quan, discapacitat o no, no som perfectes i tenim alguna mancança d’algun tipus. ( alguna habilitat social o alguna mancança física... etc).Per tant, aquest col·lectiu de persones no haurien de ser anomenats discapacitats per el simple fet de que son diferents.
Considero, també que ser discapacitat en la societat que vivim actualment es un desavantatge, ja que ells dins de la societat no tenen les mateixes possibilitats ni laborals, ni socials, ni econòmiques... etc. que les persones “normals” com ens considerem nosaltres mateixos.
1 Marina Mañé Piñol PAC 1 BIBLIOGRAFIA    Ibañez, Tomás (2008). El com i el perquè de la psicologia social. En Ibañez, Tomás (coord.) Fonaments psicosocials del comportament humà. Barcelona: FUOC.
Ferreira, Miguel A. V (2008). “la construcción social de la discapacidad: habitus,estereotipos y exclusión social”. Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas (17), pp. 221-232.
(Feliu Joel) (2016) Comunicació personal.
Recuperat a: http://www.psicoleg-barcelona.com/psicoleg-barcelona/psicologiasocial/psicologia-social-psp-pss-psc/ 2 ...