Tema 3 parasitologia (Farmàcia UB) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Parasitologia
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 07/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3: Especificidad parassitaria ESPECIFICITAT PARASITÀRIA Especificitat respecte l’hoste ve determinada pel grau de dependència dels paràsits en vers l’hoste.
1.
Grau d'especificitat 
 * Paràsits estenoxens (grec: stenos=estret, estricte / xeno=hoste) Paràsits molt estrcites quant als seus hostes, i si bé es poden trobar-se en hostes diferents, aquests estan molt relacionats des del punt de vista del parantesc ja que están molt properes filogenèticament.
Exemple: polls que només són capaços d’ingerir sang d’un hoste determinat) i els adults de la tènia Echinococcus granulosus només parasiten carnívors del genre Canis.
*Paràsits oligoxens (oligos=escasos, rars) Es troben en un rang més ampli d’hostes, o sigui amb un grau menys estricte d'especificitat. També parasiten hostes que guarden un grau de parentesc filogenètic, habitualment inclosos en la mateixa familia.
Exemple: Diphyllobothrium latum 
 *Paràsits eurixens (euris=ampli) Poden viure i desenvolupar-se en hostes molt deferents i no tenen perquè estar relacionades entre si filogenèticament). El paràsit es divideix en divisó binària (reproducció asexual) Exemple: Leishamania (no tenen ni formes adultes ni juvenils per això no hi ha HD i hi) és un paràsit que provoca una malaltia que es transmessa per la picada del Flebòtom, insecte semblant a un mosquit, CICLE : aquest paràsit és eurixè respecte a HD (gos i humà), és estenoxè respecte al primer hi (crustacis) i és oligoxè respecte a 2 hi (peixos) 1 Tema 3: Especificidad parassitaria 2.
Especificitat respecte a la localització en l’hoste El paràsit viu a costa del seu hoste, que és utilitzat com a biótop temporal o permanent. El paràsit pot trobar-se: 
 - Ectoparàsit: A la superficie de l’hoste
 - Endoparàsit: Dins de l’hoste. Ex: tènia 3.
ERRORS en la detecció d’hoste i hábitat 
 *Parasitisme extraviat: es dóna quan la forma metacícila penetra en un HD no idoni, en el qual serà incapaç de continuar el seu desenvolupament fins a la forma adulta.
Ex: Toxocara canis  (els ous d'aquest paràsit es troben dins l’intestí dels gossos.
Quan hi ha una defecació per part d'aquests gossos, el que pot succeir és que els humans ingereixin accidentalment els ous d'aquest paràsit) *Parasitisme erràtic: Els adults dels paràsits passen a ocupar erròniament un hábitat en òrgans diferents a aquel en què es troba habitualment. Pot ser per desplaçament erroni dels adults o per migració equivocada de les formes juvenils a un hábitat que no és el normal.
Ex: Ascaris lumbricoides es troba en el budell prim (hàbitat normal) de l'hoste que és l'humà. Però hi ha una migració del paràsit dins de l'hoste, durant el seu cicle biòlogic cap a zones que no són les habituals.  2 Tema 3: Especificidad parassitaria 4.
Antroponosi i zoonosis A. ANTROPONOSI: Els paràsits tenen a l’hoste humà com a únic hoste definitiu o un sol hoste vertebrat.
Ex: Ascaris lumbricoides i Leishamania donovani (és una antroponosi perquè el seu cicle és complet amb l'home com a únic hoste vertebraat i els flebotòms com a vectors) B. ZOONOSI: Parasitosis degudes a paràsits menys estrictes que tenen com a HD o hoste vertebrat a altres éssers a banda de l’home.
Ex: Leishmania infantum (autòctona) és una zoonosis ja que el gos i altres mamífers comparteixen el parasitisme amb l'home.
5.
Conceptes de reservori i portador *Portador sà: Persones que alberguen el paràsit però no tenen símptomes. Tot i així poden transmetre, directament o indirectamente, a d'altres persones els paràsits que en són responsables.
Ex: la forma luminal de l'ameba histolítica que es troba en alguns individus a l'intestí.

 *Reservori: Vertebrats que suporten paràsits que són comuns a ells i a l’home i de forma directe o indirecte, el paràsit passa d’un hoste a l’humà.
Ex: Trypanosoma rhodesiense parasita a diverse sp, dels qual el parasite pot passar a l'home, indirectament, a través d'una picada de la mosca tse-tse.

 3 ...