Antidepressius (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

TEMA 14 - ANTIDEPRESSIUS El carbonat de liti estabilitza l’estat d’ànim.
ETIOLOGIA:TEORIA DE LES MONOAMINES L’etiologia no està clara. Influències genètiques, ambientals i neuroquímiques són possibles factors etiològics.
L’explicació neuroquímica de la depressió, implica a les monoamines: noradrenalina (NA), serotonina (5-HT) i dopamina (DA) Teoria de les monoamines: la depressió és deguda a un dèficit funcional d’aquestes amines transmissores, mentre que, pel contrari, la mania és originada per un excés de les mateixes.
QUINS SÓN ELS MECANISMES D’ACCIÓ? • Inhibició de la recaptació de neurotransmissors (noradrenalina, serotonina) • Inhibició de la degradació de neurotransmissors pels enzims (MAO) TRACTAMENT DELS TRASTORNS AFECTIUS UNIPOLAR Tractament no farmacològic: psicoteràpia Tractament farmacològic: antidepressius tricíclics (ATC), inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS), inhibidors de la MAO, nous antidepressius.
INHIBIDORS NO SELECTIUS DE LA RECAPTACIÓ DE NEUROTRANSMISSORS Antidepressius tricíclics (ATC) •Amitriptilina (Tryptizol®) •Doxepina (Sinequan®) •Imipramina (Tofranil®) •Nortriptilina (Martimil®) Antidepressius heterocíclics •Mianserina (Lantanon®) •Trazodona (Deprax®) •Duloxetina (Cymbalta ®, Xeristar ®) ANTIDEPRESSIUS TRICÍCLICS Efectes terapèutics: apareixen a les 2 ó 3 setmanes d’haver iniciat el tractament.
Efectes secundaris: Molt freqüents i en alguns casos greus.
En cas de sobredosi són perillosos: Confusió, convulsions, arítmies potencialment fatals.
Poden afectar al compliment del tractament per part del pacient i disminuir la seva acceptació.
PRINCIPALS EFECTES SECUNDARIS DELS ADT Relacionats amb l’acció antidepressiva Per inhibició de la recaptació de noradrenalina - Taquicàrdia - Tremolor - Ansietat/agitació Per inhibició de la recaptació de serotonina - Nàusees No relacionats amb l’acció antidepressiva Per bloqueig de receptors d’acetilcolina - Efectes anticolinèrgics (sequedat de boca, estrenyiment, retenció urinària, visió borrosa...) Per bloqueig de receptors d’histamina - Sedació/somnolència Per bloqueig de receptors α1 – adrenèrgics - Hipotensió ortostàtica INHIBIDORS SELECTIUS DE LA RECAPTACIÓ DE SEROTONINA (ISRS): Fluoxetina Citalopram Escitalopram Fluvoxamina Paroxetina Sertralina Efectes adversos: Perfil molt més favorable Contraindicacions: No deuen ser utilitzats conjuntament amb IMAO pot produir un síndrome serotoninèrgic fatal (hipertèrmia i col·lapse cardiovascular) ISRS eficàcia similar a la dels ADT Carència d’efectes anticolinèrgics Absència de toxicitat en cas de sobredosi Absència d’efectes cardiotòxics Són els que més es prescriuen actualment INHIBIDORS DE LA RECAPTACIÓ DE SEROTONINA I NORADRENALINA (IRSNA) Venlafaxina, Mirtazapina Efectes farmacològics: similars als que produeixen els ADT, però amb menys efectes adversos.
Efectes adversos: Similars als dels ISRS.
Contraindicacions: Pacients hipertensos, eleva la pressió arterial ANTIDEPRESSIUS ATÍPICS O HETEROCÍCLICS Mianserina Trazodona Maprotilina Efecte terapèutic sedant: s’utilitzen en aquells casos de depressió en els que és desitjable un cert grau de sedació.
Efectes adversos: Es comparen amb els ADT Menys efectes col·laterals Menys perillosos en cas de sobredosi, menor toxicitat La mianserina pot produir agranulocitosi i anèmia aplàsica La trazodona pot produir hipotensió postural i priapisme INHIBIDORS DE LA MONOAMINOOXIDASA (IMAO) Els IMAO es reserven especialment per al tractament de la depressió refractària o altres tipus d’antidepressius.
Efectes adversos: Crisis hipersensives: interacció amb molts medicaments (simpaticomimètics: adrenalina, afedrina, fenilefrina) i amb aliments rics en tiramina.
Somnolència Augment de pes Hipotensió postural Trastorns sexuals (fenelzina) Crisis hipertensives amb IMAO: El pacient ha de ser cuidadosament instruït sobre els medicaments i aliments que ha d’evitar.
Medicaments a evitar: antidepressius tricíclics i simpaticomimètics.
Aliments a evitar: rics en tiramina.
TRACTAMENT DELS TRASTORNS AFECTIUS BIPOLARS: LITI Activitat antimaníaca i antidepressiva.
Mecanisme d’acció: no està clar.
Semivida plasmàtica llarga i un marge terapèutic estret: essencial controlar la seva concentració plasmàtica.
Contraindicat en IR Efectes adversos: Són freqüents i importants.
Sed, nàusees, diarrea, tremolor, poliúria, augment de pes, edema, acne, diabetis insípida nefrogènica i hipotiroïdisme Sobredosi (> 2-3 mmol/l): vòmits, diarrea, tremolor, atàxia, confusió i coma.
...