Tema 3 - L'atmosfera (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Salut Ambiental
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 7

Vista previa del texto

Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental 3. L’atmosfera  Conceptes d’emissió, transmissió i immissió.
 Contaminants atmosfèrics.
 Efectes sobre la salut.
L’aire és un recurs imprescindible per a la vida, no només l’aire també la composició estàndard que ha de tenir. Aquesta és la composició necessària:  Gasos Principals: N (78%), O (21%), Ar (0,9%), CO2 (0,3%), Ne (0,0018%)  No són gasos nous però són gasos que donen un aport als gasos principals.
 Gasos Secundaris: He, CH4, Kr, H2, N2O, Xe  Es troben en quantitats mínimes.
CONCEPTES D’EMISSIÓ, TRANSMISSIÓ I IMMISSIÓ - Emissió  Punt de sortida de la contaminació. (Xemeneies de les fabriques, cotxes…) - Transmissió  Són tots aquells factors que están modificant aumentant o disminuint aquests contaminants atmosfèrics. Factors de transmissió que modifiquen la contaminació atmosfèrica.
 Aire: Transport (brises, meteorologia, pluja, inversió tèrmica)  Orografia: Espais oberts o tancats.
- Immissió  Fa referencia a l’arribada d’aquests gasos contaminants al nostre organisme.
 Inhalació  Aparell Respiratori.
 Ingestió  Dieta, alimentació.
 Via tòpica  Contaminants depositats a la pell.
 Via oftàlmica  Aparell Respiratori.
Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental NIVELLS ACTUALS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ANTROPOGÈNICA Pot produir morbiditat i mortalitat.
(*) Morbiditat: Estat de malaltia d’una població. Quines malalties es pateixen, amb quina freqüència i quina distribució tenen aquestes malalties. “És lo malalta o no que està una població”.
- Reducció funció pulmonar.
- Crisis asmàtiques.
- Arítmies, infarts de miocardi.
- Accidents cerebrovasculars.
- Càncer de pulmó.
- MORT La qualitat de l’aire a Barcelona i rodalies és molt pobre. N’hi ha partícules en suspensió a l’aire PM10 i Diòxid de Nitrogen NO2.
PM10 / PM5 / PM2,5  Partícules en suspensió a l’aire. El nº petit representa el diàmetre en micres en les partícules en suspensió. Si arriben a nivell alveolar, vol dir que arriben a la sang, i es tornen molt perjudicials per a la salut.
NO2  Aquest diòxid de nitrogen el trobem als fums que emeten els cotxes.
L’OMS va fixar uns valors admissibles de contaminant, una quantitat de contaminant que no és causa de malaltia ó quantitat que podem adquirir en el nostre organisme sense que provoqui danys  PM10 = 20µg/m3 En canvi, a Barcelona els valors que es van obtenir l’any 2006 són de PM10=50µg/m3, dobla el valor permissible.
La Unió Europea va acceptar uns valors permissibles l’any 2010 PM10 i NO2=40µg/m3, amb aquestes dades podem comprovar que l’UE accepta uns valors que impliquen que la població emmalteixi, és a dir, estem acceptant el doble de valors permissibles per l’OMS i que són perjudicials per a la salut. Això succeeix a causa d’uns interessos econòmics i socials, ja que s’haurien de tancar moltes empreses, fer fora a Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental treballadors, tot és una cadena que al transfons es troben els diners. És quan s’aproven mesures per poder reduir en origen (MINIMITZAR en ORIGEN), és a dir, evitar l’EMISSIÓ.
A nivell individual els efectes de la contaminació són petits (menys importants que l’hàbit de fumar) però a nivell de Salut Pública són molt importants, ja que tota la població hi està exposada (i en canvi al tabac no).
MORTALITAT TRÀNSIT A 2011 A ESPANYA PER:  Contaminació atmosfèrica: 5800 morts/any.
 Accidents: 1484 morts/any.
...