Tema 1: introducció (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 4
Subido por

Descripción

Apuntes de la asignatura de zoología del primer curso del grado de genética de la universidad autónoma de barcelona

Vista previa del texto

Biologia animal i vegetal – Mòdul III: Zoologia TEMA 1: INTRODUCCIÓ 1 – Generalitats Zoologia: la zoologia és la ciència que estudia els animals. Prové del grec “zoon” --> animal i “logos” --> estudi o ciència. Hi ha altres disciplines que tenen les seves bases que interfereixen en l'estudi dels animals (fsiologia animal, genètca,)... per tant: La zoologia descriu i explica (incloent processos i causes) la diversitat dels animals en totes les seves manifeestacions, nivells d'organització (del cel·lular a l'ecosistèmic) i les adaptacions.
• Estudia les adaptacions dels animals, en partcular, de forma comparada entre estructura i funció (quina estructura és i quina funció fa en aquell animal) • aspectes biològics indicatus de l'ajust i l'adaptació de cada espècie animal al seu ecosistema.
• Els aspectes històrics dels animals, és a dir, la seva evolució i la seva flogènia.
La diferència entre la zoologia i les diferents ciències que estudien també parts dels animals, és el fet que l'objectu primordial d'aquestes altres ciències són els processos biològics més que no pas l'animal estudiat, mentre que en la zoologia el que ens interessa conèixer l'animal en si mateix. Els fenòmens biològics interessen més en funció de l'animal que no de la pròpia essència d'aquests fenòmens.
Hi ha una sèrie de pilars de la zoologia: • Pilars Bàsics: ◦ Anatomia: estudi de les estructures dels organismes. Aquest estudi és de caràcter descriptu; i es pot fer en diferents nivells. Ens podem fxar en la forma, en la mida, en les relacions que té una estructura amb les del voltant, amb la disposició de l'estructura...
◦ Morfologia: a vegades és difcil diferenciar morfologia d'anatomia. La morfologia en aquest cas és interpretatva.
L'anatomia es troba dins la morfologia. A més d'observar, compara estructures entre diferents espècies animals, per saber diferències, semblances, etc.
◦ Taxonomia i sistemàtca: són dues coses diferents però passa com en el cas de l'anatomia i la morfologia, sempre van lligades l'una amb l'altra, perquè quan estas fent taxonomia també fas sistemàtca i viceversa.
▪ La taxonomia és el DNI de l'organisme que estem mirant --> D: descripció, N: nomenclatura, I: identfcació. És la part pràctca de la sistemàtca.
▪ la sistemàtca integra l'organisme dins un sistema de classifcació, després que nosaltres ja l'hem descrit i identfcat.
◦ Filogènia: busca les relacions de parentu entre els organismes, les relacions genealògiques, i si pot esbrina el seu origen ◦ Evolució: intenta explicar les relacions de parentu entre els organismes, intenta explicar els factors de tpus flogenètc.
• Disciplines auxiliars: els coneixements que s'obtenen a partr d'aquestes ens ajuda també a aportar informació de caràcter zoològic.
◦ Embriologia: estudi dels embrions ◦ Paleontologia: estudi dels fòssils ◦ Biologia molecular: Laura Tusell 2 – Marc històric de la Zoologia comprèn el marc històricde moltes altres ciències com l'anatomia i la morfologia, la genètca i altres.
1 ...