Exercici pressupost (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Hisenda pública
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 12/03/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

A) pressupost d’ingressos i de despesa per capítols equilibrat Pressupost Ingressos Capítol 1  Impost que grava renda personal Capítol 2  Impost que grava el consum hidrocarburs Capítol 3  Recaptació taxes gestió del registre d’empreses  Cobrament contribucions especials als veïns del barri la sala Capítol 4  Transferències UE a empreses automoció per superar la crisis Capítol 5  Ingressos per l’ús d’espais destinats a vivers d’empreses Capítol 6  Venda de terrenys en desús Capítol 7  Subvenció UE construcció centre de recerca Capítol 8  Venda d’accions d’una empresa en que l’organisme te participació Capítol 9  Emissió deute públic (21250-18580) TOTAL Ingressos o Corrents (1a5): 14.260 o Capital (6 a 7): 4.200 o Financers (8 a 9): 2.790 Pressupost Despeses 6000 800 1300 300 4360 Capítol 1  Sous de personal Capítol 2  Pagament lloguer de la nova seu de l’organisme  Compra de tòners impressores Capítol 3  Pagament interessos préstec obres nou edifici Capítol 4  Transferències cambres de comerç impuls vot electrònic  Subsidis per a empreses que contractin serveis consultoria Capítol 5 3800 1300 700 210 300 1100 1500 3000 1200 120 2670 21.250 Capítol 6  Rehabilitació nova seu organisme Capítol 7  Ajuts a famílies per rehabilitació d’immoble de nuclis antics  Subvenció mancomunitat municipis construcció recerca Capítol 8  Compra deute públic emès per altre govern Capítol 9  Amortització deute públic TOTAL Despeses o Corrents (1 a 5): 7.410 o Capital (6 a 7): 13.370 o Financeres (8 a 9): 470 B) Calculeu l’estalvi brut i el dèficit/superàvit primari d’aquesta administració Estalvi brut: ingressos corrents – despeses corrents = 14.260 – 7.410 = 6.850 Dèficit/superàvit primari; Capacitat/necessitat del govern – interessos; (estalvi brut + ingressos de capital – despeses de capital) – interessos; 6.850 + 4.200 – 13.370 – 210 = -2.530 C) Quin pes té l’activitat inversora d’aquesta administració Despesa Capital / total despesa = 63% Formació de capital = -9.170 1670 9400 2300 350 120 21.250 ...