Resum tema 2 al 5 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura economia política
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 22
Subido por

Descripción

Repàs i resum del tema 2, 3, 4 i 5 d'economia. Aspectes més relevants.

Vista previa del texto

Sheila Serrano González REPÀS TEMA 2 AL 5 Tema 2: La demanda i l’oferta La corba de demanda SEMPRE pendent negatiu. Demostra que com consumidors, quan més alt és el preu menys vull comprar. En canvi, quan més baix sigui el preu més estic disposat a comprar.
La corba d’oferta SEMPRE pendent positiu. Demostra que els venedors estan disposats a oferir més quantitat béns o serveis per un preu més elevat.
Desplaçaments de la corba de demanda Quan es produeix un canvi en el preu que estudiem, només ens movem per sobre de la corba.
En canvi, desplaçaré cap a la dreta o l’esquerra quan hi hagi canvi però factors externs com ara: canvi en la meva renda.
Desplaçaments de la corba d’oferta Ens desplacem per sobre de la corba si el que canvia és el preu del producte.
Desplaçaré al corba cap a la dreta o esquerra si afecta un factor extern com ara, avanç tecnològic (desplaçament cap a la dreta), l’augment del preu d’un in-put. Per exemple, en el mercat de les sabates, si augmenta el preu de la pell (és un in-put), es produiran menys sabates.
Punt d’equilibri: punt en el que coincideixen la corba d’oferta i la de demanda.
- Quan la quantitat ofertada és més gran que la quantitat demandada -> excedent o excés d’oferta.
- Quan la quantitat demandada és més gran que la quantitat ofertada -> escassetat o excés de demanda.
Tema 3: Benestar Quan el preu és molt alt, a tots els empresaris els és interessant produir. A mesura que v baixant el preu, els productors que són menys eficients es van retirant.
Per exemple, un producte: - Per – de 500€ cap empresari esta disposat a produir x producte.
- Per 500€ un esta disposat a produir-lo.
- Quan el preu és 700, 3 estan disposats a produir-lo.
- (...) L’excedent del consumidor és com el benefici que obté el consumidor. Perquè si una persona està disposada a pagar 1000€ per un producte, i el preu d’equilibri és 500€ (el preu pel que es ven el producte), aquest consumidor està ‘’guanyant’’ 500€.
L’excedent del productor és aquell benefici que guanyen els productors perquè venen per sota del punt d’equilibri, per tant, a un preu més baix (vendran més quantitat).
Per saber l’excedent del consumidor, es talla pel punt d’equilibri i és la part de sobre. L’excedent del productor és la part de sota. És a dir: Sheila Serrano González Tema 4: L’elasticitat  Elasticitat preu de la demanda  No posem signes positius ni negatius, resultat en absolut.
 2p=2 (2p=2/1 -> p= 2/2·1 -> p= 1) ->Quan el preu augment un 1%, la quantitat demandada disminueix un 2%.
 Ens permet distingir es productes elàstics i els productes inelàstics.
 Elasticitat renda Tipus de béns: - Els béns inferiors: quan la renda augmenta, la quantitat demandada disminueix. Al numerador tenim un signe negatiu, i al denominador positiu.
- Els béns normals: quan la renda augmenta, la quantitat demandada augmenta.
 Elasticitat creuada Tipus de béns: - Els béns substitutius. Exemple: augmenta el preu de Coca-cola. Demanda de Coca-cola disminueix. Augmenta la demanda de Pepsi.
- Els béns complementaris. Exemple: impressora i tinta. Si augmenta el preu de la tinta, disminueix la compra d’impressores.
 Elasticitat preu oferta  No posem signes positius ni negatius, resultat en absolut.
 E p=3 -> Quan el preu augmenta un 1%, la quantitat ofertada augmenta un 3%.
(E p-> elasticitat preu)  Ens permet diferenciar entre productes elàstics i inelàstics.
L’elasticitat ens informa del desig que tenim en relació a un producte.
- Si desitges molt un producte ets inelàstic: si el preu augmenta el segueixo comprant.
Potser una mica menys, però continues comprant-lo. Per exemple, el tabac, si li afegeixen un impost i augmenta el seu preu, potser compres una mica menys però seguiràs comprant-lo.
- Un producte que m’interessa poc, si augmenta el seu preu no el compraré o el compraré menys, per tant sóc elàstica.
Sheila Serrano González - Si un producte el compres tingui el preu que tingui som perfectament inelàstics. Com ara, quan em de consumir una medicina perquè tenim una malaltia i em de medicar-nos amb aquesta si o si, la comprarem encara que augmenti el preu.
Tema 5. Els mercats competitius i no competitius Ingrés mitjà -> el que ingressem de mitjana.
Exemple: IT (ingrés total) = 100 i la Q=20. IM=5 Ingrés marginal -> una unitat addicional. L’ingrés que suposa produir una unitat més.
Un monopolista sempre intentarà posar un preu el més elevat possible, però dins d’uns límits perquè sinó no vendrà res.
En la competència perfecta, l’ingrés marginal és = al cost marginal. Per tant, preu = cost marginal.
...