Tema 5 Limfòcits T citotòxics i cèl·lules NK (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biología - 4º curso
Asignatura Immunologia
Profesor A.V.F.
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 19/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

IMMUNOLOGIA Tema 5 Tema 5 Limfòcits citotòxics i cèl·lules NK Totes dues cèl·lules pertanyen a la branca limfoide, però la cèl·lula NK actua a la immunitat innata, i el limfòcit T citotòxic, a l’adaptativa. La seva funció és la mateixa: eliminar cèl·lules infectades, estranyes, alterades...
Els limf Tc presenten receptors TCR a la seva superfície, i són diferents a cada cèl·lula.
Reconeixen pèptids estranys que estiguin presentats a l’MHC I.
Les cèl·lules natural killer són totes iguals, tenen totes els mateixos receptors de membrana.
S’activen quan els R activadors reconeixen estructures estranyes (patrons moleculars, molècules d’estrès) a la superfície de bacteris o cèl·lules infectades, però si els R inhibidors reconeixen MHC I, s’inactiven i deixen pas als limf Tc, que són més específics.
L’equilibri entre el R activadors i els R inhibidors determinarà si s’activa o no: si la cèl·lula amb la que estan interaccionant presenta nivells de MHCI però també de molècules d’estrès, no s’activarà; però si només troba molècules d’estrès, s’activarà.
Totes les cèl·lules nucleades normals presenten MHCI, per tant, l’absència d’aquest en la seva superfície indica la seva alteració o infecció, per això les cèl·lules NK maten la cèl·lula sense MHCI, perquè és un senyal prou clar d’alteració. Matar una cèl·lula no és una decisió fàcil: si presenten MHCI, les NK deixen pas als limf Tc, que són més específics i prendran una “millor decisió”.
Activitat citolítica Les dues cèl·lules actuen interaccionant amb la cèl·lula infectada, mitjançant una sinapsi immunològica, mantinguda per receptors de superfície, que pateixen una reorganització quan s’interactua amb la cèl·lula, quedant els receptors al centre de la sinapsi, i al voltant molècules d’adhesió per crear un espai tancat.
En aquesta sinapsi s’alliberen els mecanismes que tenen les cèl·lules per matar: grànuls del citoplasma amb substàncies citolítiques, citoquines. La formació d’aquest espai hermètic és molt important perquè les substàncies citolítiques no afectin la resta del teixit sa, i només vagin dirigides a la cèl·lula infectada.
IMMUNOLOGIA Tema 5 Com mesurar l’activitat citolítica Les cèl·lules diana es marquen amb crom radioactiu llavors una vegada atacades pels citotòxics, alliberaran el crom.
Fenomen de restricció pel MHC Els gens dels MHC són els més polimòrfics del genoma humà, no canvia la seva funció però si la seva seqüència aminoacídica.
✓ ≠ No s’expressa MHC En aquest experiment podem observar que els limfòcits només són capaços d’actuar si els MHCI venen del mateix genoma (gens, variants polimòrfiques) que ells. Això passa perquè durant la maduració dels limf T al timus, queden restringits a reconèixer l’MHC propi.
Fenómeno IMMUNOLOGIA de la restricción por el MCH propio Tema 5 Linfocito T citotóxico --- HLA-A2 Tenim un ratolí amb haplotip A, i un altre amb haplotip B, amb variants polimòrfiques d’MHC diferents. Els limfòcits es co-incuben amb cèl·lules del ratolí A o B.
Si les cèl·lules que incubem són del mateix haplotip que les que infectem, tindrem lisis.
Si posem anticossos que s’uneixen a l’MHC, els limfòcits no es podran unir i no hi haurà lisis.
Si utilitzem anticossos contra MHC que és diferent del propi tindrem lisis perquè els anticossos no s’hauran unit a l’MHC.
Receptors NK • • • KIR: s’uneix amb HLA-A, B, C. Són polimòrfics.
CD94/NKG2-A: tipus lectina. S’uneix amb HLA-E. Són monomòrfics.
ILT, LIR, MIR: s’uneixen amb HLA-A, B, G.
IMMUNOLOGIA Tema 5 Els receptors CD94 s’encarreguen de reconèixer pèptids senyals d’MHCI, que presenten les cèl·lules diana, per les molècules HLA-E. Els pèptids senyal és una sèrie d’aminoàcids que formen part de la proteïna immadura i que determinen la seva localització (on ha d’anar).
Quan MHCI madura i va cap a la membrana, se separa del seu pèptid senyal, que també anirà a la membrana recollit per HLA-E.
És una mesura de seguretat: la interacció amb HLA-E també presenta la inhibició de les cèl·lules NK, perquè reconeixen la presència d’MHCI a partir del seu pèptid senyal; llavors encara que la densitat d’MHCI sigui baixa, també comptarem amb els HLA-E.
En cèl·lules tumorals apareixen lligands com MIC, i ULBP, que són reconeguts per les NK.
ADCC : antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity Els limfòcits NK tenen receptors CD16 de superfície contra anticossos IgG. Una cèl·lula que tingui un antigen que sigui reconegut per una IgG, serà susceptible a ser reconeguda per cèl·lules NK.
L’antigen estarà a la superfície de la cèl·lula, l’anticòs que se li unirà haurà estat secretat per un limfB; finalment serà reconegut pel receptor CD16. Es forma un entrecreuament de receptors, que moltes vegades és necessari per la inducció del senyal, s’activarà l’NK i dirigirà l’activitat citolítica cap a la zona. És una resposta molt forta que difícilment podrà ser reprimida.
Aquesta funció de les NK s’està fent servir a immunoteràpia, sintetitzant anticossos per a antígens de cèl·lules tumorals, perquè activin les NK.
IMMUNOLOGIA Tema 5 Lisi de cèl·lules diana Les interaccions cèl·lula-cèl·lula es donen de manera constant: les cèl·lules immunitàries van cèl·lula per cèl·lula mesurant si és estranya o no; dediquem cert temps a cada cèl·lula per poder realitzar l’exocitosi.
Si la cèl·lula resulta ser estranya: 1. Sinapsi immunitària: es reorganitza el citoplasma de la cèl·lula citolítica, gràcies al citoesquelet, canvien de lloc els receptors i s’acumulen a la zona de contacte amb la cèl·lula diana, on es crea la sinapsis immunitària, un espai hermètic entre les dues cèl·lules.
2. Exocitosi dels grànuls del citoplasma cap a la cèl·lula diana. Les substàncies tòxiques dels grànuls no afectaran les cèl·lules del voltant perquè la sinapsi és hermètica.
Els grànuls contenen: • Perforines: proteïnes que polimeritzen a la membrana de la cèl·lula diana fent porus (la desestabilitza).
• Grandzimes: proteases que activen la mort cel·lular per la via de les caspases, suplanten la caspasa activador.
• • • Granulysin: fa porus a la membrana de la cèl·lula diana i activa l’apoptosi.
Receptors de FAS de mort: als limfòcits T. Si s’uneixen amb el seu lligand (a la cèl·lula diana) activarà l’apoptosi per la via de les caspases.
IMMUNOLOGIA Tema 5 Hi ha virus que intenten que l’MHCI no s’empaqueti, evitant la presentació d’antígens per la seva via, poden tenir mecanismes de neutralització de grandzimes, d’inhibició de caspases, per evitar la desestabilització dels mitocondris per no activar la via apoptòtica intrínseca...
En el sistema immunitari hi ha cooperació, la lluita no és individual d’una cèl·lula, sinó que l’activació inicial dels limf Th per presentació d’antígens permet l’activació dels Tc i l’activació de senyals perquè acudeixin cèl·lules al teixit infectat.
...