Seminari Nivells de Prevenció (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria de Salut Pública i Comunitària
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

SEMINARI 1: NIVELLS DE PREVENCIÓ Història natural de la malaltia MALALTIA Ambientals, conductes de risc (alcohol, tabac, fast food… INDIVIDU Factors de risc Agent causal Fongs Bacteries Virus Generen resistències La malaltia i la salut és un procés dinàmic.
Té diferents nivells i graus: segueix un curs.
És important conèixer el curs de la malaltia -> intervencions.
Totes les malalties tenen el seu curs, i es pot actuar en algun nivell de prevenció.
Recuperació: total / seqüeles.
Interacció factors de risc (presència de factors – probabilitat) NO MALALTIA Endògens, exògens, mixtes.
Modificables / no modificables.
PERÍODE PATOGÈNIC PRODUEIX UN ESTÍMUL PERÍODE PREPATOGÈNIC Reacció de l’estímul (inici biològic) Importància detecció malaltia Estadi presimptomàtic Canvis anatomopatologies Abans de tractament -> més probabilitat èxit curació.
Estadi de malaltia Signes i símptomes PERÍODE RESULTATS Curació Rehabilitació Cronicitat Invalidesa MORT Factors endògens: modificables / no modificables.
F. exògens: importància genètica, sexe, edat; modificables: dieta, tabac, drogues...
F. mixtes: unió endogen, exogen.
Conceptes epidemiològics Incidència: persona sense malaltia, se’ls diagnostica d’alguna cosa. ( casos nous DM) Prevalença: característiques concretes i diagnòstic concret (crònics). (diabètics ja existents) Usuari unybook: sandraln S’ha d’actuar en la incidència per evitar que la gent emmalalteixi => PREVENCIÓ.
PERÍODE PREPATOGÈNIC PERÍODE PATOGÈNIC Factors de risc Reacció de l’hoste a l’estímul PRODUEIX UN ESTÍMUL Interacció factors de risc PERÍODE RESULTATS Estadi presimptomàtic INCIDÈNCIA Estadi de malaltia Curació Rehabilitació Cronicitat Invalidesa MORT PREVALENÇA Nivells de prevenció Prevenció: és qualsevol mesura que permeti: - Reduir la probabilitat d’aparició.
Interrompre l’aparició.
Alentir la progressió (cronificar).
Objectiu: modificar el curs natural de la malaltia mitjançant: - Promoció de la salut Incideixen sobre l’individu Prevenció de la salut Protecció de la salut Incideixen al medi ambient PRIMÀRIA SECUNDÀRIA QUATERNÀRIA TERCIÀRIA - Prevenció primària. Actua abans que es produeixi l’estímul, període prepatogènic. Persona sense malaltia.
Objectiu: o Disminuir la probabilitat d’aparició.
o Prevenir l’aparició.
o Reduir la incidència -> factors de risc o conductes.
Activitats: o Protecció de la salut -> medi ambient, laboral.
Immunitzacions, ed. Sanitària ( modificant o Promoció de la salut o Prevenció de la malaltia conductes de risc) Usuari unybook: sandraln - Prevenció secundària. Actua en el període patogènic (Sense signes i símptomes). Inici biològic de la malaltia.
Objectiu: o Detecció precoç o Alentir la progressió de la malaltia o Reduir la prevalença Activitats: o Diagnòstic precoç o Tractament precoç Cribatge, screening (mamografía, coprocultiu, citología…) o Promoció de la salut o Prevenció de la malaltia Immunitzacions, quimioprofilaxi - Prevenció terciària. Actua en el període de resultats. Evolució malaltia. Es busca cronificar o alentir. Procés irreversible – seqüeles.
Objectiu: o Atenuar les complicacions.
o Evitar progressió i empitjorament.
Activitats: o Educació terapèutica (malalt i família) o Rehabilitació (millorar les limitacions) o Reinserció social (màxima autonomia) o Acompanyament procés de dol - Prevenció quaternària. Actua en els 3 nivells: període prepatogènic, patogènic i resultats.
Objectiu: o Evitar proves diagnòstiques innecessàries.
o Evitar proves intervencions molt invasives i medicalització no adequada.
o Identificar pacients de risc de patir intervencions sanitàries innecessàries i poc ètiques.
Activitats: o Educació sanitària a població sana i de risc o Educació terapèutica Interacció factors de risc (presència de factors – probabilitat) NO MALALTIA Endògens, exògens, mixtes.
Modificables / no modificables.
Primària / quaternària Usuari unybook: sandraln PERÍODE RESULTATS PERÍODE PATOGÈNIC PRODUEIX UN ESTÍMUL PERÍODE PREPATOGÈNIC Reacció de l’estímul (inici biològic) Estadi presimptomàtic Canvis anatomopatologies Estadi de malaltia Signes i símptomes Secundària / quaternària Curació Rehabilitació Cronicitat Invalidesa MORT Terciària / quaternària Usuari unybook: sandraln ...