Python-Llistes (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 1º curso
Asignatura Informatica
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Llistes Llista: contenidor que permet guardar un conjunt de dades.
Element: dada individual de la llista, es referència amb un número enter. Es comença a comptar amb el 0, és a dir, el primer element de la llista és el 0.
Llista = [ “a”, “b”,...] primer element de la llista: 0 •append() per afegir un element al final de la llista •pop(index) elimina l'element amb l'índex donat •insert(index) inserta un element a la posició donada •remove("") elimina el primer element que conté el valor donat mida d'una llista: len() Llista_buida = [] • Llistes heterogènies: els elements no són del mateix tipus • Llistes multidimensionals: llista dintre d'una llista exemple: matrius: matriu_3x3 = [ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9] ] per files per imprimir els elements: print for fila in matriu_3x3: for element in fila: print element, print Funcions avançades: • Cerca d'índex: index(“”) busca l'índex que conté l'element d'un patró determinat • Ordenació: sort() • Generació de seqüències: seqüenciès d'enters: range() seqüències de floats: numpy.arange() unió llistes: + ...