Pràctica 1- Subrogació (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Dret Civil II
Profesor X.C.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 26/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Dret Civil II Curs 2017-2018 Pràctica nº1: subrogació, pagament exacte, cosa fungible Supòsit de fet: L’escola L’Espill de Borredà va contractar amb l’empresa Mending, S.A., la construcció d’una aula nova a l’edifici ja existent per a ubicar-hi 6 noves aules. El pressupost de l’obra era de 152.000€.
L’escola va fer un primer pagament de 52.000€ i les obres es van iniciar. El segon pagament de 50.000€ més estava previst de fer-se el 30 de juny i el mateix no va ésser realitzat. L’escola al·legava falta de liquiditat degut a la crisis econòmica i al fet d’haver tingut que fer despeses imprevistes en el mateix exercici. Tot i això volia que l’empresa Mending continués fent l’obra i li assegurava que un cop finalitzada li faria pagament del total.
L’empresa Mending, S.A., davant d’aquesta situació va paralitzar les obres i va abandonar el lloc, exigint que es fes pagament dels rebut tal com s’havia establert en un principi.
Davant d’aquest problema, l’associació de pares i mares dels alumnes es varen reunir per tal de buscar una solució. A l’AMPA li interessava que es fes l’obra, ja que les noves aules servirien per encabir els alumnes que cursarien segon de Batxillerat. Si no estaven fetes les aules, dits alumnes havien de desplaçar-se a Bagà o Berga a fer el Batxillerat, amb les despeses i inconvenients que això generaria. A més, l’escola no tindria els ingressos previstos per la matrícula dels nous alumnes, i el problema d’haver ja contractat als professors que havien d’impartir les classes. Davant d’aquest problema, l’AMPA decideix reunir els 50.000€ del segon pagament i exigir a l’empresa Mending, S.A., que continués l’obra, per tal que la mateixa estigués acabada al setembre i es pogués iniciar el curs amb normalitat.
Preguntes: 1. Està obligada l’empresa Mending, S.A., a acceptar els diners que li ofereix l’AMPA? Sí (art. 1158 CC), però el tercer ha de deixar ben clar el motiu del seu pagament, sinó es podria pensar que és un pagament sense causa. El creditor té la càrrega d’acceptar el pagament sempre que sigui exacte. Es podria negar si el pagament no fos exacte, això ho té reconegut jurídicament.
Però si es negués de manera no legítima, tindria prejudicis (alliberament del deutor, art. 1176 CC).
El pagament exacte és un pagament que es fa de manera íntegra, indivisible i idèntica. Integritat: si el deute és de 1.000€ m´han de pagar 1.000€, puc negar-me legítimament si no es fa íntegre, encara que siguin 999€. Indivisible: no pot ser 450€ ara i la resta en un altre pagament, s’ha d’entregar el total de 1.000€ al moment. Idèntic: si el deute eren 1.000€ no es pot entregar una 1 Dret Civil II Curs 2017-2018 cosa diferent pel mateix valor. Si el tercer intentés fer el pagament de manera no exacta, el creditor podrà negar-se de manera legítima; un altre cas és que el creditor prefereixi acceptar els 999€ a quedar-se sense res.
Això és possible perquè el deute és de diners, i els diners són cosa fungible. Si es tractés d’una cosa infungible seria un altre cas (arts. 1161 i 1595 CC).
2. L’empresa Mending, S.A., està obligada i se li pot exigir que continuï les obres? Estava en el seu dret de paralitzar les obres mentre l’escola no pagava. Ara que hi ha hagut un pagament, està obligada a continuar les obres perquè té un contracte signat que ha de complir.
Si no ho fa, incorrerà en mora.
3. Quines accions tindrà l’AMPA contra la direcció del col·legi per a recuperar els diners? 4. Podrà l’AMPA subrogar-se en el lloc de l’empresa com a titular del dret de crèdit, o només tindrà un dret de reemborsament? Raona la resposta.
A) Subrogació: Implica l ‘acceptació del deutor o, al menys, un coneixement sense negació expressada. Comporta un efecte subrogatori: el deute entre l’escola (deutora) i l’empresa (creditora) el paga l’AMPA (tercer); això implica que l’empresa deixa de ser creditora perquè ja no se li deu res, però no significa que l’escola deixi de ser deutora, ho continua sent, però de l’AMPA. En fer el pagament i subrogar-se, la condició de creditor així com les obligacions accessòries sobre el deutor es traslladen a l’AMPA. No es crea una nova obligació, només canvia la persona d’un subjecte de la relació. Art. 1210.2 CC.
B) Reemborsament: Implica la ignorància del deutor, o també s’usa quan no es pot demostrar l’art. 1210.2. Comporta una relació obligatòria ex-nuovo: l’obligació escolaMending s’acaba i es crea una nova escola-AMPA “de zero”, perquè no es mantenen els accessoris, etc.
C) Actio utilits: Implica l’oposició del deutor, la qual ha de ser expressa. Pot donar-se tant durant/abans del pagament, com posteriorment (ignorància -> coneixement -> oposició).
En aquest cas, el deutor només haurà de tornar allò que li hagués estat útil. Per què es permet la negació/oposició a posteriori? Perquè pot ser que el deute que paga el tercer ja hagi prescrit, en aquest cas el deutor haurà de tornar-li 0€.
2 ...

Tags: