Racisme (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Humanidades - 1º curso
Asignatura Introducció a la història
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 19/05/2014
Descargas 6
Subido por

Descripción

El concepte de racisme es basa en la classificació estratificada de grups humans en una jerarquit-zació. En què es funda les classes socials? En característiques físiques visibles, l’anomenat fenotip. Es relacionen amb característiques amb més o menys qualitats morals i importància social. Un dels components més importants és la heretabilitat d’aquests components morals.

Vista previa del texto

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA Conceptes bàsics El concepte de racisme es basa en la classificació estratificada de grups humans en una jerarquització. En què es funda les classes socials? En característiques físiques visibles, l’anomenat fenotip. Es relacionen amb característiques amb més o menys qualitats morals i importància social. Un dels components més importants és la heretabilitat d’aquests components morals.
Cal tenir en compte que aquests conceptes històrics varien segons el moment històric i la societat.
És, per tant, una interpretació de la societat i del seu context social, cultural i polític.
El racisme religiós, per exemple, té la seva base en la concepció de superioritat d’un determinat grup humà que és considerat com més honorable per les seves creences religioses. Per tant, segons això, és respectable només aquell que no té taques a la seva sang (resultat de la neteja de sang). Tot això, contribueix a justificar l’expulsió d’un determinat grup social que ha heretat valors morals contraposats als de la casta dominant.
El racisme no només s’explica per motius ideològics sinó també per un rerefons d’interessos econòmics i polítics. La ideologia, en aquest cas, actua com a element legitimador.
L’esclavitud no es practica històricament sobre bases racistes. De la mateixa manera, les societats esclavistes en què el sistema econòmic està basat en la esclavitud tampoc ho fan. El racisme no és més que un element legitimador.
La espècie humana: el concepte no científic de la raça Al llarg de la història s’ha intentat establir si dins de l’ homo sapiens hi ha diferents composicions genètiques. Però finalment tots s’ha pogut determinar que provenim d’Àfrica. Això no vol dir que no hi hagi diferències fenotípiques. Això, però, no hauria de ser la causa de la creació de diversos grups socials. L’abundància de determinades característiques en un determinat fenotip corresponen a l’adaptació inicial de l’homo sapiens en un entorn. Hi ha diferencies que responen a l’adaptació al medi al llarg del temps. Així i tot, les manifestacions xenòfobes encara són presents a la nostra societat actual. Ens referim a la xenofòbia – intolerància a altres cultures – quan parlem de la tendència a recórrer al fenotip i a parar determinats canvis en els grups socials per un criteri d’immutabilitat. A més del biològic, el racisme ha tingut sempre un important component cultural. És a dir, es tracta de discriminar persones que tenen característiques físiques i culturals diferents associant aquestes característiques a una superioritat o inferioritat.
Malauradament, la vida quotidiana comporta moltes confusions entorn la qüestió racial. Races en sentit biològic, pel que fa als homes, no existeix.
En altres aspectes, la historiografia ha contribuït a reproduir aquests esquemes racistes. La mentalitat racista ha condicionat la memòria de la història. Recentment, els historiadors s’han interessat pel concepte d’alteritat que fa referencia a la concepció de les altres persones i grups culturals com a diferents de la pròpia identitat. És a dir, tendim a definir l’altre com el contrari al que nosaltres creiem que som (la nostra identitat). Això ha sigut històricament aplicat. Actualment, es tracta d’un corrent/ tipus d’enfoc important dins la historiografia i la construcció de les imatges mentals. Aquestes poden anar canviant a través de la història depenent del context i de l’època - L’indi és tot el que no és l’europeu (exemple durant l’època colonialista)..
Edward Said va desenvolupar el concepte de “orientalisme” – en el fons aquestes imatges de fascinació i sensualitat són imatges imperialistes que segueixen el model de la construcció de l’altra. A més a més legitima que nosaltres els dominem (moment històric en què Napoleó arriba a Egipte)ja que les imatges orientalistes no corresponen a la imatge d’un país avançat.
Dins d’aquests plantejaments més propers sobre el racisme, en el moment actual trobem la teoria de Samuel Huntington. El seu llibre-plantejament volia ser la resposta a un assaig (La fi de la història, diu que una vegada hagin desaparegut els conflictes – acabada la guerra entre capitalistes i comunistes -no hi haurà més història) sobre què passaria en el món després de la Guerra Freda. Huntington plantejava que canviarien els termes, es farien servir plantejaments de tipus religiós i cultural. Abans era USA vs URRS però ara es la societat occidental contra el món islàmic. És racista incloure elements immutables en la concepció de determinades cultures. Per altra banda, la concepció de Huntington és irreal perquè els grups socials/culturals no són heterogenis i resulten massa generalitzats.
...