Tema 3 : Elecció de parella (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicologia de la Família
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  3:  ELECCIÓ  DE  PARELLA.   1.  Mecanismes  psicològics  de  l’elecció  de  parella.     -­‐  Mecanismes  conscients.   -­‐Mecanismes  inconscients.     El  matrimoni  com  a  institució  social,  continua  sent  l’expressió  de  la  cultura  per  a  assegurar   l’estabilitat,  la  seguretat  i  la  dignitat  de  les  necessitats  de  la  relació  entre  la  parella  i  els  fills   (Dicks,  1967).   La  dinàmica  ha  canviar  respecte  a  fa  50  anys.  Com  sistema  de  relacions  interpersonals  es   estable   i   duradora   segons   el   grau   en   que   aconsegueix   les   qualitats   de   un   composat   o   diada   integradora,  a  partir  d’una  iniciació  como  suma  de  1+1  (Dicks,  1967).   1.1.
Nivells  de  cohesió  de  la  diada:   • Subsistema  de  normes  y  valors  socials.     • Subsistema  de  valors  personals.   • Subsistema  de  forces  inconscients  (Dick,  1967).     1.2.
Mecanismes  inconscients  de  l’elecció  de  parella.   • Conforme  al  tipus  de  recolzament  (aspectes  materns  o  paterns).     • Conforme  al  tipus  narcisista.     Motivacions  pre-­‐edipiques  de  la  tria  de  parella.   a. Elecció  indiscriminada  de  parella.   b. Voracitat.     c.
Records  de  criança  (Recordar  persones  que  em  van  cuidar).     Motivacions  edípiques.     a. Per  a  fixació  de  la  mare.   b. Ideal  de  puresa.   c.
Exogàmia  (cercar  el  contrari).     M.  Klein  à  impressió  infantil  davant  la  persona  estimada  i  les  fantasies  que  tinc  amb  ella.   L’inconscient   fa   associacions   sobre   bases   molt   diferents   de   la   conscient.   Els   mateixos   lligams   no   són   necessariament   simples   repeticions   de   la   “temprana”   situació   familiar.   Molts   altres   factor   actuen   en   els   complicats   processos   que   formen   la   base   d’una   relació   amorosa.     PRINCIPI  DEL  “DESLINDE”  (límits).   -­‐ Concepte  de  membrana:  (A        B)                és  el  límit  que  els  diferencia.     • Límit  intra-­‐diàdic.     • Límit  extra-­‐diàdic.  à  casament  à  diferenciació  de  cara  a  la  societat.   (FER  A  MÀ  ELS  DIBUIXOS)   A       B         -­‐  Admiració.     Estil  de  vincle  de  parella.     -­‐  Atenció.       -­‐  Cura.  (quan  només  cuida  un  es  torna  rígidàpatològic).             • Vincle  per  admiració:   -­‐ Predomina  l’admiració  (per  que  sigui  sana  ha  de  ser  recíproca).   -­‐ Alternança  de  paper  progressiu/regressiu.   -­‐ Equilibri.     • Vincle  per  atenció:   -­‐ Estil  relacional  fonamentat  en  l’atenció  cap  a  la  parella.     -­‐ No  arriba  a  nivells  propis  del  control.   -­‐ Alternança  del  paper  progressiu/regressiu.       • Vincle  per  cura:     -­‐ Estil  de  dependència  on  predomina  la  cura.     -­‐ Dependència  progressiva/regressiva  alterna.     ...