T3 Composició (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Disseny Bàsic
Año del apunte 2014
Páginas 25
Fecha de subida 17/05/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3. COMPOSICIÓ 1 / 25 D I S S E N Y B À S I C DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE JORDI VOLTAS i AGUILAR D I S S E N Y Composició 3r Quatrimestre B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 2 / 25 INTRODUCCIÓ Pot estar formada sols per texte o per gràfic, pot incloure molts espais buits o ser el resultat d’una acurada combinació de texte i imatge.
Cada tipus de missatge, d’encàrreg, imposarà diferents tipus de composició.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 3 / 25 INTRODUCCIÓ De res serveix un disseny molt treballat si no transmet una idea, un concepte.
Ens equivoquem si prescindim de principis com la armonia, la proporció i l’equilibri entre els elements, tant sols per fer encabir tota la informació en un espai massa reduït.
La creativitat ens porta a expressar el màxim amb el mínim.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 4 / 25 FONAMENTS Es fonamenta en la percepció visual (vista anteriorment): - - - Components psicosomàtics. Com reaccionem al color, al contrast, a la escala, etc.
Components de tipus cultural. El color del dol és el negre a occident, però el blanc a orient.
Experiències compartides amb l’entorn.
Associacions tipus VERD/NATURA, CEL/BLAU D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 5 / 25 FACTORS D‘EQUILIBRI Existència d’un centre que determini equilibri visual.
Ve determinat per una simetria.
Zones petites posseeixen menys pes que zones grans Colors lluminosos tenen més pes que colors foscos.
Preferència a la posició esquerra que a la dreta.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 6 / 25 FACTORS DE TENSIÓ Ús de la tensió compositiva (lo contrari a l’equilibri) Suggestiva: Conduir intencionadament la atenció a algun punt determinat. Per exemple, quan molts elements apunten al matex lloc.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 7 / 25 FACTORS DE TENSIÓ Ús de la tensió compositiva (lo contrari a l’equilibri) Rítmica: Aprofitar els principis de la Gestalt que ens fan continuar seqüències, completar elements incomplets, http://www.ganchitosipepsiboom.com/2011/01/27-ejemplos-de-publicidad-minimalista.htmletc.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 8 / 25 E STRUCTURA BÀS ICA DE LA COMPO SICIÓ Texte.
Transmet informació escrita.
Té importància tan per contingut com per lloc que ocupa a la composició.
Acostuma a estar constituit per: • • • • Emplaçament o Titular Cos de Texte Subtítols Súpers i cupons.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 9 / 25 E STRUCTURA BÀS ICA DE LA COMPO SICIÓ Il—lustració.
Il—lustracions, fotografies, formes gràfiques.
Complementen la informació aportada pel texte. S’han d’armonitzar amb tota la resta.
Pot tenir diverses configuracions. La seva ubicació és banstant més flexible que el texte. Pot ocupar tota l’area de disseny, convertint-se en un fons, i fins i tot sortir dels límits de la composició.
Espai en blanc Serveix per donar ‘aire’ al conjunt de recursos, tant gràfics com textuals, equilibrant-los.
Enquadra tots els elements i marca els límits espaials que estructuren la composició.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 10 / 25 AGRUPACIO DE LA INFORMACIÓ Tal com hem vist en temes anteriors, les informacions s’agrupen per que sigui entenses amb un sentit.
Hem d’escullir quins elements de la informació posarem junts i quins GRUPS d’informació constituirem.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 11 / 25 Grups de capçalera Grups per accessos principals Grups de Notícies Grups de Canals Grup de Banners D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 12 / 25 Barra d’eines Grup de Títols 2 Grups de Titols 2 Grup de Peu D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 13 / 25 RE TÍCULA És l’estructura que disposa tots els elements, assignant a cadascun d’ells l’espai necessari.
En una composició, la retícula té un caràcter de permanència, respectar-la ajudarà l’observador a entendre la lògica de la distribució del contingut en l’espai.
La retícula va condicionada al contingut. Un llibre tindrà una retícula molt diferent a un diari, per exemple.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 14 / 25 RE TÍCULA La inclusió de figures farà que una retícula massa rígida no serveixi.
A mesura que es complica la retícula, el dissenyador podrà donar importància a diferents elements, facilitar l’ordre de lectura, crear un estil més o menys formal.
El primer disseny sempre és amb un croquis, sobre paper, fent apareixer tots els elements disponibles com si es tractessin de capses i observant quina disposició dona més joc, i s’adapta més a l’encàrreg.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 15 / 25 RE TÍCULA El nombre de diferents elements a diposar ens indicarà la densitat de la retícula.
En el cas d’un WEB, la retícula pot ser molt densa, en el cas d’un llibre la retícula és molt senzilla.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 16 / 25 RE TÍCULA En els inicis de la impremta de caràcters mòbils, el maquetador sabia que s’havia de regir per un conjunt de files on anava cada línia de texte. Es mesuraven les composicions per línia si la maqueta era molt rígida.
Avui, gràcies als programes de maquetació podem fer retícules molt obertes, inclinades, polars, etc.
Potser per aquest motiu ens cal ser més curosos alhora de dissenyar, ja que podem caure en la temptació de no ordenar les composicions.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 17 / 25 RE TÍCULA És determinant en el treball.
Absolutament FONAMENTAL.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 18 / 25 RE TÍCULA En el disseny de la retícula apareixen: - Disposició de marges superior, inferior i laterals - Elements tipogràfics - Font.
- Altures.
- Interlletrats i interlineats.
- Nombre de columnes.
- Un nombre parell de columnes permet una distribució equilibrada.
- 2 columnes. Es poden subdividir fàcilment a 4.
- 3 Columnes. Es pot subdividir a 6.
Ideal en folletons.
- Tipus de modulació de l’espai.
- Tindrà moltes imatges? - Seran grans? - Caldran peus de figura? D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 19 / 25 RE TÍCULA TITOLS • De cos més gran • Introdueixen una història o tema concret.
• Imposen jerarquia visual.
• En alguns casos existeixen subtítols abans del cos de texte normal.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 20 / 25 RE TÍCULA IMATGES • Permeten trecar la rigidesa de la retícula • Poden atravessar columnes i envair espais que estan marcats pels textes.
Dins d’una estructura de tres columnes, el títol vertical juga amb el marge, i el texte d’introducció fusiona les columnes 2 i 3.
D I S S E N Y Retícula vertical que disposa els elements centrats sobre un eix de simetria.
Sols el grafisme trenca la simetria.
B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 21 / 25 JERARQUIA VISUAL Tendim a llegir la informació seguint un ordre preestablert.
Si llegim una pàgina única: - La entrada a la composició es situa sempre a la zona superior-esquerra, i el sentit de lectura sempre és d’esquerre a dreta.
- Des que entrem fins que abandonem la pàgina realitzem un promig de 10 fixacions visuals.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 22 / 25 JERARQUIA VISUAL Tendim a llegir la informació seguint un ordre preestablert.
Si llegim una pàgina única: - La entrada a la composició es situa sempre a la zona superior-esquerra - Des que entrem fins que abandonem la pàgina realitzem un promig de 10 fixacions visuals.
Una mateixa línia té més pes visual a la part inferior que a la superior, on transmet sensació de lleugeresa.
D I S S E N Y Descentrar el grup li atorga un pes superior.
B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 23 / 25 JERARQUIA VISUAL Les dimensions del grup també influiran en el seu pes.
Li afegim dinamisme si variem la orientació. Compte, la verticalitat redunda en dificultat de lectura.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 24 / 25 JERARQUIA VISUAL Sentit de lectura en una pàgina simple D I S S E N Y Sentit de lectura en una pàgina doble B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 3. COMPOSICIÓ 25 / 25 JERARQUIA VISUAL Una acurada disposició dels elements reforçaran l’ordre de lectura.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA ...