Resum Tema 3 - Disseny del Software (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Enginyeria del Software
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 05/04/2015
Descargas 63
Subido por

Descripción

Resum Tema 3 - Disseny del Software

Vista previa del texto

TEMA 3 – DISSENY DEL SOFTWARE Procés d’aplicar diferents tècniques amb el propòsit de definir un dispositiu, procés o un sistema amb suficients nivells de detall com per permetre la seva realització física.
L’objectiu és produir una representació del sistema que ens ajudi posteriorment a implementar-ho.
Procés de disseny - Disseny preliminar    Disseny Dades. Transforma el model de dades de l’anàlisi en les estructures de dades a implementar.
Disseny Arquitectònic. Es desenvolupa una estructura modular i jeràrquica del software.
Disseny de Interfície. Descriu la comunicació del software amb ell mateix, els sistemes amb els que opera i els operadors.
- Disseny detallat   Disseny Dades.
Disseny Procedimental. Transforma els elements estructurals de l’arquitectura del programa en una descripció procedimental dels elements del software.
Principis del disseny - Verificabilitat (s’ha de poder verificar que és correcte).
- Completesa (tot especificat).
- Consistència.
- Eficiència.
- Seguible (hem de poder saber quins requeriments satisfà cada element del model de disseny).
- Simplicitat/Comprensible.
Xavier Molina Conceptes del disseny - Abstracció. Permet definir les components sense entrar en com s’implementarà.
- Modularitat. Aplica el disseny “divide y vencerás” al disseny del software, dividint-lo en mòduls.
 Disseny modular efectiu: té com a objectiu la màxima cohesió i mínim acoblament.
Tenim diferents graus de cohesió, com agruparem les tasques en mòduls (ordre de menys a més cohesió): - Coincidental. Partir el programa arbitràriament.
- Lògica. Tasques relacionades lògicament per algun aspecte.
- Temporal. Tasques que s’executaran a l’hora.
- Procedimental. Partició a partir del diagrama de flux.
- Comunicacional. Tasques que operen les mateixes dades.
- Seqüencial. Les dades de sortida de l’element són l’entrada del següent.
- Funcional. Tots els elements del mòdul es relacionen per realitzar una única funció.
Tenim diferents tipus d’acoblament, com es relacionen els mòduls (de menor grau a major): - Acoblament de dades. Dos mòduls es comuniquen amb paràmetres.
- Acoblament de marca. Un mòdul passa a un altre un registre.
- Acoblament de control. Un mòdul passa un paràmetre a un altre amb intenció de controlar el seu comportament.
- Acoblament comú. Diversos mòduls accedeixen a la mateixa àrea global de dades.
- Acoblament de contingut. Un mòdul accedeix a una part de l’altre mòdul.
- Refinament.
- Arquitectura del software. Estructura global del software.
- Jerarquia de control. Estructura de programa.
- Partició estructural. L’estructura de programa es pot partir horitzontalment o verticalment.
- Estructura de dades. Relació lògica entre els elements individuals de dades.
- Procediment del software. Detalls de processament de cada mòdul individualment.
- Ocultació de la informació. Els mòduls s’han de dissenyar de manera que la informació sigui inaccessible per altres mòduls que no la necessitin.
Xavier Molina ...