Proteïnes plasmàtiques i transport sanguini de lípids (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 30/04/2016
Descargas 22
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Bioquímica: Proteïnes plasmàtiques i transport sanguini de lípids Principals lípids de la dieta humana Triglicèrids i àcids grassos Els triglicèrids són un tipus de lípids formats per una molècula de glicerol esterificat amb tres àcids grassos, que solen ser diferents. Són el lípid més comú i s'emmagatzemen principalment en forma d'una gran gota ocupant tot el citoplasma de l'adipòcit.
El seu magatzem secundari és el fetge. Els triglicèrids procedeixen de la dieta o de la seva síntesi en el fetge.
§ Funcions conegudes dels triglicèrids: - Magatzem molecular d'energia - Font de calor - Embolcall protectora dels òrgans vitals amb capacitat d'esmorteir cops - Aïllant tèrmic Fosfoglicèrids Lípids amfipàtics formats per èsters de acilglicerol amb fosfat i un altre compost hidroxilat.
Estan formats per una part polar i una altra apolar.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Colesterol Vitamines (A, D, E, K) Les vitamines són una sèrie de components que l’organisme necessita per funcionar de forma adequada.
L’organisme no les pot sintetitzar, per tant, per tal d’obtenir-les, les hem d’ingerir en la nostra dieta.
Àcids grassos § Els àcids grassos lliures, no units a proteïnes plasmàtiques, que apareixen en el plasma durant l’absorció dels nutrients, (període absortiu)són: - De cadena mitjana à C8-C10 - De cadena curta: C4-C6 § Els àcids grassos lliures que apareixen en el plasma durant el dejuni s’uneixen a l’albúmina sèrica després de ser alliberats des del teixit adipós i són: - De cadena llarga à C12-C20 Estructura i composició d’una lipoproteïna § Les lipoproteïnes estan formades per lípids associats de forma no covalent amb proteïnes (apolipoproteïnes o apoproteïnes), però també inclouen molècules antioxidants liposolubles. Són partícules amb un centre apolar, que inclou triacilglicerols i èsters com el colesterol i tenen un revestiment amfifílic format per fosfolípids, colesterol no esterificat i les apoproteïnes.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Característiques de les lipoproteïnes plasmàtiques La funció de les lipoproteïnes plasmàtiques és transportar molècules lipídiques d'uns òrgans als altres en el medi aquós del plasma. En l'estat de dejuni normal el plasma humà té quatre classes de lipoproteïnes i en el període postabsortiu apareix una cinquena classe, els quilomicrons.
Proteïnes implicades en el metabolisme de les lipoproteïnes Funcions de les Apoproteïnes § Augmenten la solubilitat de les LP.
§ Són lligands dels receptors de membrana de les cèl·lules que capten lípids.
§ Són activadors d’enzims que participen en el metabolisme o en l’intercanvi de lípids entre LP.
Apolipoproteïnes majoritàries en humans * LTR à lipoproteïnes riques en triacilglicerols Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Metabolisme de les lipoproteïnes Fase exògena del metabolisme de les lipoproteïnes Els Triglicèrids de la dieta es digereixen en l'aparell gastrointestinal per formar monoglicèrids i els àcids grassos lliures amb diversos processos, incloent la lipasa gàstrica, la emulsificació de la bilis i la lipasa pancreàtica.
Semblantment, els èsters del colesterol de la dieta experimenten un procés de la desesterificació per formar el colesterol lliure.
Els monoglicèrids, els àcids grassos lliures i el colesterol són solubles en les micel·les de l'àcid de bilis i es poden absorbir el chymus en els enteròcits causa de la seva més mida petita.
Dins dels enteròcits, es tornen a muntar en els triglicèrids i es combinen amb colesterol per formar les lipoproteïnes grans del chylomicron. Apolipoproteïna B-48 regula la secreció d'aquestes partícules en els lacteals, i els chylomicrons després circulen a través dels vasos limfàtics i en la circulació sanguínia.
Fase endògena del metabolisme de les lipoproteïnes Apolipoproteïna B-100 és important en la síntesi de les partícules de les lipoproteïnes molt (VLDL) de baixa densitat en el fetge. Quan les partícules de VLDL release / versió en la circulació sanguínia, troben les partícules de la lipoproteïna (HDL) d'alta densitat que donen CII i el Apolipoproteïna E del Apolipoproteïna a les partícules de VLDL.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Les partícules d'HDL són les lipoproteïnes que estan inicialment lliures del colesterol i es sintetitzen en els enteròcits i el fetge. El metabolisme complex d'HDL va implicar l'adquisició del colesterol dels teixits perifèrics i d'altres lipoproteïnes, com que pot ser transportat a on està necessari.
Transport revers del colesterol Els seus passos són els següents: 1. Interacció de la HDL amb el receptor per Apo-AI, amb la conseqüent estimulació de la migració de colesterol de l'interior a la membrana cel·lular.
2. El colesterol és captat per les HDL 3. S'hidrolitzen els èsters de colesterol per formar més colesterol lliure intracel·lular, que també serà captat.
4. Esterificació del colesterol incorporat a les HDL, per mitjà d'una reacció catalitzada per la LCAT.
5. Transferència d'èsters de colesterol a lipoproteïnes amb Apo-B, gràcies a la CETP, els quals són intercanviats per TAG, que augmenta la seva concentració en les HDL.
6. Captació de les LDL, després de la seva catabolisme, ja esmentat.
Característiques de les lipoproteïnes Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Endocitosi LDL mediada per receptor Les LDL s'uneixen al receptor de LDL a la cara extracel·lular de la membrana; aquest s'associa llavors amb clatrina i amb la proteïna adaptadora, amb el que es formen les caveoles que es tanquen en vesícules recobertes de clatrina; la clatrina es dissocia de la vesícula i torna a la superfície cel·lular; la vesícula es fusiona amb un endosoma el baix pH provoca la dissociació de la unió entre receptor i LDL. El receptor lliure torna a la membrana a través d'una vesícula de reciclatge, mentre que la LDL es degrada al lisosoma. El seu colesterol s'incorpora a la membrana lisosomal mentre que el component proteic es degrada en aminoàcids (triangles blaus) que difonen al citosol.
Alteracions clíniques del metabolisme lipídic § Dislipèmies à Alteració de nivells plasmàtics de lípids (ja siguin hiper- o hipo-).
§ Dislipoproteïnèmies à Alteració de nivells plasmàtics de lipoproteïnes (ja siguin hiper- o hipo-).
§ Hiperlipoproteinemia primària à Depèn de trastorns del metabolisme de lípids.
§ Hiperlipoproteinemia secundària à Causa secundària (diabetis, obesitat, etc.).
* Hiperlipoproteinemia tipus II o hipercolesterolèmia familiar à Mutacions en el gen LDLR o ApoB. Una de cada 1500 persones.
Taula de risc cardiovascular Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Aterogènesi La aterosclerosi és una síndrome caracteritzada pel Dipòsit i infiltració de substàncies lipídiques a la capa mitjana de les parets de les artèries de mitjà i gran calibre. És la forma més comuna d'arteriosclerosi.
Provoca una reacció inflamatòria i la multiplicació i migració de les Cèl·lules musculars llises de la paret, que produint estrenyiments de la llum arterial. Els engruiximents concrets són denominats placa d'ateroma Perfil lipídic Colesterol total (CT) mg/dl Colesterol HDL (mg/dl) TAG (VLDL) cmg/dl Fórmula de Friedewald à LDL = CT – HDL – TAG/5 Valors saludables: - CT à 200mg/100ml - LDL à 130mg/100ml - HDL à 40mg/100ml - LDL/HDL à 3,5 - TAG à 10-190mg/ml § El tractament hipercolesterolemiant i que augmenta la presencia de receptors de LDL als teixits consisteix de: - Inhibir la reabsorció de les sals biliars (colestiramina) - Inhibir competitivament l’enzim HMG-CoA reductasa que disminueix la síntesi endògena (estatines).
§ § § § § ...