Practica 1 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción economía
Año del apunte 2015
Páginas 7
Fecha de subida 10/03/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

PRACTICA 1 Exercisi 1 a) Reflexa que els recursos no són homogenis i mostra la producció potencial que es pot obtenir. Els punts per fora de la frontera de possibilitats de producció són punts inassequibles.
b) S’han de renunciar a 5 unitats de béns de consum c) CO béns d’inversió A B C D E F 0 béns consum 2 béns consum 5 béns consum 9 béns consum 14 béns consum 20 béns consum d) Si que es poden produir 2 béns d’inversió i 10 béns de consum. Aquesta situació és ineficient ja que s’estan malgastant els recursos ja que es podria produir un altre be d’inversió o bé fins a 6 béns de consum més.
e) No es pot produir 4 unitats de béns d’inversió i 7 béns de consum ja que està per fora de la frontera de possibilitats de producció i per tant és un punt inassequible al que l’economia podria arribar modificant els recursos o bé la tecnologia per tal que es produeixi un augment en la capacitat productiva.
Exercisi 2 a) b) El cost d’oportunitat és que deixa de llegir-ne 40 pàgines del llibre d’economia.
c) El cost d’oportunitat és que deixa de llegir-ne 150 pàgines del llibre de sociologia.
d) e) f) El desplaçament al llarg de la corba significa que s’han millorat o bé els recursos o la tecnologia emprada. Per tant suposa un augment de la capacitat, en aquest cas, la millora de les condicions de lectura que han aconseguit un augment de la capacitat de lectura.
g) Si es situés en un punt interior a la corba significaria que la Maria no està aprofitant del tot els seus recursos per a la lectura, és a dir, que estaria malgastant els recursos i la seva tasca seria ineficient.
Exercici 3 a) Els 3 dediquen tot el temps a tallar gespa (A)  Mateu: Tallar la gespa de 10 jardins  Pol: Tallar la gespa de 10 jardins  Adrià: Tallar la gespa de 20 jardins Els 3 dediquen tot el temps a rentar cotxes (B)  Mateu: Pot rentar 10 cotxes  Pol: Pot rentar 20 cotxes  Adrià: Pot rentar 10 cotxes Els 3 dediquen la meitat del temps a cada activitat (C)  Mateu: Pot tallar la gespa a 5 jardins i rentar 5 cotxes  Pol: Pot tallar la gespa a 5 jardins i rentar 10 cotxes  Adrià: Pot tallar la gespa a 10 jardins i rentar 5 cotxes En Mateu dedica la meitat del temps a cada activitat mentre que en Pol només renta cotxes, i l’Adrià només talla gespa (D)  Mateu: Tallarà la gespa a 5 jardins i rentarà 5 cotxes  Pol: Rentarà 20 cotxes  Adrià: Tallarà la gespa de 20 jardins b) c) La FPP té aquesta forma ja que els paràmetres són constants, i per tant, la FPP són rectes d) És ineficient l’apartat (C) ja que en total tallen la gespa de 20 jardins i renten 20 cotxes. I en el (D) es talla la gespa a 25 jardins i es renten 25 cotxes Exercici 4 a) F b) La frontera de possibilitats de producció es corba ja que mentre que la producció de vi creix constantment, la de blat no creix en proporció a l’augment de nombre de factors.
c) El cost d’oportunitat de produir vi és que deixes de produir blat.
Exercici 5 El cost d’anar a esquiar és el cost de l’estada a la neu, i l’oportunitat de guanyar uns diners pel treball a la pizzeria. El cost d’anar a esquiar en comptes d’estudiar també és el del cost de l’estada a la neu. A més, deixa d’estudiar aquell cap de setmana i per tant, no haurà estudiat tant per l’examen Exercici 6 Crec que dedicaríem més temps ja que la meitat de les tasques les faríem més lentes que si les fes l’altre.
Ex: França i Espanya es caracteritzen pel turisme en el Mediterrani. El turisme a Espanya és més assequible a tothom mentre que a França el turisme de la costa és més de luxe. Per tant, entre els dos països es reparteixen el turisme un més especialitzat en els seus serveis de luxe, i un altre, Espanya (sobretot Catalunya) més econòmic.
Exercici 7 En Marc triarà a l’Andreu perquè faci les pizzes ja que en la mateixa jornada triplica les que fa en Robert. I els gelats triarà a en Marc, perquè tot i fer-ne menys en el mateix temps, però si es triés l’Andreu el nombre de pizzes seria inferior.
Exercici 8 a) Que es deixen de produir 15 quintals de blat a l’any. Per tant, si en un any un treballador produeix dos cotxer no produirà cap quintal de blat a l’any. I per tant, si produeix 30 quintals de blat en un any, no produirà cap cotxe.
b) FPP. Si decideix consumir 10 milions d’automòbils, podrà consumir sense comerciar 150 quintals de blat c) Canadà produirà 20 milions e cotxes. 10 per el consum propi i 10 pels EEUU. Els EEUU li donaran 200 quintals de blat, per tant és una xifra que està per fora de la FPP, i per tant, hauria d’acceptar el tracte ja que en surt beneficiat.
Exercici 9 Pastissos Jerseis Anglaterra 50 1 Escòcia 40 2 a) L’avantatge absolut dels pastissos és per Anglaterra i el de Jerseis per Escòcia.
L’avantatge comparatiu en la producció de pastissos és d’Anglaterra perquè només deixa de fer-ne un. En canvi, l’avantatge comparatiu en la producció dels jerseis és d’ Escòcia ja que en deixa de fer 40 i Anglaterra 50.
b) Escòcia vendrà a Anglaterra vendrà Jerseis ja que en produeix més que Anglaterra, ja que així Escòcia obtindria més pastissos a canvi dels jerseis que en produeix més que l’altre país.
c) Si Escòcia només produís un per hora, Escòcia no en sortiria beneficiat, perquè la seva producció de jerseis no seria suficient. En canvi a Anglaterra no li afectaria ja que seguiria obtenint el mateix intercanvi.
Exercici 10 a) Per fabricar 1 unitat de be de cada país necessiten Automòbils Tones de cereals Nord- Americans 1 en 3 mesos 1 en 1.2 mesos Japonesos 1 en 3 mesos 1 en 2.4 mesos Nord-Americans 400 milions 1000 milions Japonesos 400 milions 500 milions b) Automòbils Tones de cereals c) d) Automòbils Tones de cereals COST D’OPORTUNITAT Nord Amèrica Japó 2.5 tones cereals 1.25 tones cereals 0.4 Automòbils 0.8 Automòbils e) L’avantatge absolut en la producció d’automòbils no la té ningú, però la de cereals la tenen els nord-Americans.
f) En la producció d’automòbils té l’avantatge comparatiu els nord-Americans perquè deixen de produir-ne menys. I l’avantatge comparatiu del cereals el té el Japó perquè deixa de produir-ne menys.
g) Els nord americans produiran 200 milions d’automòbils i 500 milions de tones de cereals. El japó produirà 200 milions d’automòbils i 250 milions de tones de cereals.
h) Els nord americans decideixen produir 1 automòbil a l’any i 7.5 tones de cereals per treballador en un any. El Japó decideix produir 3 automòbils i 1.25 tones de cereals a l’any per treballador. Tots dos països decideixen comerciar i el Japó intercanvia 1 automòbil a canvi de 2 tones de cereals als nord americans, així tots dos aconsegueixen un punt per sobre de la frontera de possibilitats de producció.
...