Exàmens IX (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 4º curso
Asignatura Endocrinologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 26/08/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

378 APMED.UdL a) No és lògic pensar inicialment en un dèficit de 21-hidroxilasa (hiperplàsia suprarenal congènita) ja que és una malaltia molt poc prevalent a la població mediterrània i gairebé sempre s’acompanya de signes de virilització més importants. b) La presència d’obesitat de distribució abdominal, hiperglucèmia, hipertrigliceridèmia i HTA orientarien el quadre cap una síndrome d’ovari poliquístic. c) Per al diagnòstic de SOPQ és necessari que la pacient tingui quists als ovaris, hiperandrogenisme clínic o analític i oligo/anovulació d) L'augment de pèl als braços recolzaria el diagnòstic de SOPQ e) El tractament amb glucocorticoides empitjoraria l'hirsutisme independentment de la seva causa 40.- Quin dels següents enunciats és fals pel que fa a la síndrome de Turner? a) És una de les causes més freqüents d'hipogonadisme hipergonadotrop b) El cariotipus habitual és 45 XO c) Les pacients afectes presenten una talla final similar a les nenes sanes, però amb major creixement de les extremitats respecte al tronc, per la qual cosa presenten un fenotipus característic d) No s'associa habitualment a retard psicomotor e) En una nena amb síndrome de Turner s'ha de descartar malformacions congènites associades, especialment a nivell cardiovascular Sistema reproductor masculí 18. Senyala la resposta vertadera respecte la ginecomàstia: a. És una malaltia que afecta igual a dones i homes b. És poc freqüent que aparegui durant la pubertat i la seva presència ha de fer sospitar d’un tumor testicular c. Es defineix com un augment del teixit adipós subareolar d. És freqüent en la síndrome de Turner e. En l’aparició d’una ginecomàstia unilateral, indurada, amb afectació cutània i retracció areolar hauríem de descartar un càncer de mama 41.- Assenyaleu l'enunciat fals respecte a la funció gonadal masculina: a) La secreció de testosterona segueix un ritme circadià des de la joventut que es va perdent a mesura que avança l'edat adulta b) En els casos d'hipogonadismes neonatals les alteracions morfològiques en el recent nascut són diferents segons el trimestre en què s'hagi produït el dèficit androgènic APMED.UdL 379 c) L'habitual és que els pacients amb síndrome de Klinefelter necessitin tractaments potenciadors de l'espermatogènesi per aconseguir la reproducció d) Un seminograma normal implica indemnitat des de l'eix hipotàlem-hipòfisi_ gonadal fins a les vies excretores e) Als pacients amb dèficit de 5-alfa-reductasa les estructures dependents del conductes de Wolf (epidídim, conductes deferents, vesícules seminals) no se solen afectar perquè el seu desenvolupament Trastorns del metabolisme lipídic 11. Ens han derivat un pacient a consultes externes per valorar una possible malaltia metabòlica d'un quadre de pancreatitis aguda que va patir fa unes setmanes. La causa podria ser una: a. Hipertrigliceridèmia b. Hipocalcèmia c. Hipercolesterolèmia d. Hiperglucemia e. Hipotiroïdisme 54. En un pacient amb una dislipèmia mixta severa que no controlem amb dosis altes d’atrosvastatina (inhibidor HMG-CoA-reductasa) decidim afegir fenofibrat al tractament. Quina possible complicació del tractament ens ha de preocupar? a) Toxicitat muscular b) Nefrotoxicitat c) Pancreatitis aguda d) Agranulocitosi e) Hipocortisolisme secundari a hipocolesterolèmia 53. La hipercolesterolèmia familiar és: c. Causada per una mutació al gen receptor de la LDL 380 APMED.UdL ...