Tema 3. La Gestalt (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Història de la Psicologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3. La Gesatalt    Inicis s.XX Darrera escola de psicologia europea  EE.UU.
Sorgeix com a alternativa en un context de crisi.
Política, econòmica i social, degut a la 1 era Guerra Mundial.
Del paradigma de Wundt, dins de la psicologia ESCOLA GESTÀLTICA DE BERLÍN    Finals del s XIX i principis s. XX: crisis irreversible del paradigma Wundtià.
Poc abans de la 1era Guerra Mundial - Hi ha poc progrés teòric en psicologia; - No hi ha un objecte ni un mètode acceptat per tots.
Intents de resoldre anomalies ALTERNATIVES     La psicologia de Wundt, en la dècada dels anys 10, està en crisi 2 propostes alternatives, de caire molt diferent, destacaran per sobre de les altresGestalt (Europa): sí, l’objecte de la psicologia és la consciència, però aquesta no copsa elements ( sensació per sensació ) sinó tots organitzats. Èmfasi en el dinamisme de la consciència. Mètodes fenomenològic (observació i descripció directa) i experimental (presentar reptes intel·lectuals).
Conductisme (EE UU): l’objectiu de la psicologia és la conducta externa ( no la consciència) i el mètode l’experimentació ( no la introspecció). Només allò observació és ciència.
ESCOLA GESTALTICA DE BERLÍN Neix el 1912: - Max Wetheimer (1880-1943) Praga Wolfang Köhler (1887-1967) Estònia Kurt Koffka (1886-1941) Berlín Principis bàsics:     Crítiques a l’anàlisi introspeccionista de la consciència de la consciència.
L’experiència no pot descomposar-se.
OBJECTE de la psicologia: GESTALTEN o percepcions globals d’objectes significatius, conducta molar MÈTODE: Observació fenomenològica i experimentació - Fenomenologia: Apropament directe i descriptiu, ingenus, sense aprioris conceptuals o teòrics.
ANTECEDENTS GESTALT    Els psicòlegs wundtians han estat estudiant la percepció humana durant 20 anys des d’un prisma equivocat ( els elements atomitzats), Gestalt : la percepció és holística, els elements fan un tot.
Fenomenologia Husserti psicologia de l’acte de Bretano. Només el mètode fenomenològic pot donar comte de la complexitat dels fenòmens psíquics: descripció senzilla, directa, ingènua dels fenòmens psíquics: descripció senzilla, directa, ingènua dels fenòmens que percep l’individu ( estic alegre, trist...) Bretano: intencionalitat o importància de les relacions. Gestalt: la nostra consciència percep les coses organitzades en una estructura, establint relacions internes.
WETHEIMER  - Sobre el moviment aparent del fenomen Phi (1921) La percepció humana no és elements Percebrem estructures que tenen una determinada relació El tot és més (o diferent ) que la suma de les parts ESTUDIS SOBRE LA PERCEPCIÓ  Fenomen de la figura-fons ( Edgar J. RUBIN) ESTUDI DEL PENSAMENT WERTHEIMER  Lògica vs. Pensament productiu KÖHLER: APRENENTATGE PER INSIGHT (EINSICHT)  Estudis observacionals sobre la intel·ligència dels ximpanzés.
o Superar barreres físiques o Ús d’instruments o Barrera d’instruments Insight  Capacitat de veure en el teu interior de forma sobtada la relació entre objectes que aparentment no semblaven tenir-la.
Insight: “Einsicht” 3 significats per a Köhler:  “Conducta intel·ligent” (vs. Conductes a cegues d’assaig i error) - Instantaneitat - Continuitat - La solució precedeix la resposta - Transposició Comprensió o coneixement de causes, vivència de connexió interna.
Insight vs. Assaig i error Allò nou vs. l’hàbit Influències de la Gestalt      Psicologia humanista: per exemple Kurt GOLDESTEIN (1878-1956), Maslow  veu a l’individu com un organisme que té la finalitat de desenvolupar tot el seu potencial.
Wilhem Dilthey (1833-1911) - Mètode hermenèutic: comprensió del significat Kurt Lewin (1890-1947) i els seus deixebles: psicologia social aplicada, àrees dinàmicomotivacionals.
Tamara Dembo (1902-1993): relació entre frustració i agressió.
Ronals O. Lippid (1914-1986): efectes de diferents tipus de lideratge: - Democràtic  Cooperació -  Lideratge Raons del fracàs de la Gestalt        A partir de la primera GM, Alemanya perd el lideratge en quant a nombre de psicòlegs.
Degut al nazisme i la segona GM, molts psicòlegs s’exilien als EE UU.
Competeix amb altres alternatives, per exemple: Dilithey i la psicologia comprensivaMètode fenomenològic, és massa filosòfic.
El Conductisme ja impera als EE UU quan la Gestalt hi arriba ( anys 30) El Conductisme és elementarista, mentre la Gestalt critica aquest enfoc.
El Conductisme és positivista ( només és ciència allò observable) mentre que inobservables com la consciència.
...