Microorganismes (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

MICROBIOLOGIA-fisiopatologia GRUPS PRINCIPALS DE MICROORGANISMES UNICEL·LULARS (1 cèl·lula): procariotes(bacteris) i protozous PLURICEL·LULARS (+ d’una cèl·lula): plantes i animals Les CÈL·LULES poden ser: PROCARIOTES: -bacteris formes constants (cocs, bacils, espirils) -No tenen nucli, la membrana plasmàtica delimita el citoplasma i té paret bacteriana.
-Han desenvolupat vies metabòliques per obtenir energia -Són capaços de sintetitzar compostos complexos vies de biosíntesi -Hi són presents a tots els hàbitats desenvolupament de EUCARIOTES - Té nucli i mitocondris (per obtenir l’energia per la respiració cel·lular) - DNA - Protozous, fongs, animals: obtenen energia de la matèria orgànica i de la cromosomes font de C.
- - Plantes i algues: fan la fotosíntesi amb la font de CO2.
Procariotes: Els bacteris tenen forma constant, ja sigui en forma de coc, bacil o espiril. No tenen nucli però tenen una membrana plasmàtica que limita el citoplasma i presenten sempre una paret bacteriana. Poden utilitzar moltes vies metabòliques per obtenir energia. Son capaços de sintetitzar compostos complexos (biosíntesis).
GRUPS DE MICROORGANISMES 1.1.1 Virus Hi han virus d’una mida de 1 nm (10^-9 m) però infecten els que tenen una mida de 200 nm aproximadament. Son acel·lulars i tenen una morfologia molt amplia.
Els bacteriòfags son un tipus de virus que nomes infecten bacteris.
Els virus nomes tenen un tipus de material genètic, o DNA o RNA.
Molts estan coberts per una capa de proteïnes i algunes poden tenir embolcall (virus embolcallats).
Per poder reproduir-se utilitza la maquinaria del hoste al que està infectant.
Per a que un bacteriòfag infecti a un bacteri ho ha d’haver un contacte on el bacteriòfag injecta el seu material genètic dins del bacteri i es comença a separar dins el bacteri infectat. Aquí es comença a sintetitzar les parts individualment (cap, cos...). Un cop sintetitzada hi ha un anclatge de las peces que dona a lloc a nou virus. Despres es trenca la paret del bacteri i s’alliberen les partícules víriques. Si aquestes no tenen bacteris que infectar es moren.
Es coneixen uns 2000 virus però patògens en humans 650.
AIDS = VIH La replicació del virus pot ser: - Molt lenta: el virus conviu amb el organisme infectat sense trencar la cèl·lula.
- Rapida: Elimina a la cèl·lula.
1.1.2 Bacteris Son procariotes: no tenen nucli. Son unicel·lulars, tenen formes constants (cocs, bacils ç, espirals ). Alguns bacteris poden tenir capsula (capsulats).
Es nodreixen de compostos orgànics procedent d’organismes morts o vius.
Es reprodueixen asexualment per fissió.
Es mouen per flagels (apèndix de moviment) o cilis.
Els bacteris tenen diferents organitzacions, per exemple Streptococus pneumoniae s’agrupa de 2 en 2.
La paret de peptidoglicà es pot diferenciar en dos en funció de la paret: - Gram + (menys estructures): Membrana citoplasmàtica, paret peptidoglicà.
- Gram - : Membrana citoplasmàtica, periplasma i membrana externa.
...