T.17, Ribosomes (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Bioquímica y Biología Molecular - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 30/03/2015
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

T. 17 - Ribosomes - M.E. investigat a partir de 1953 per Claude i Palade En eucariotes mesuren entre 15-20 nm de diàmetre en cèl · lules no fixades entre 2530 nm Formats per dues subunitats com petites esferes aixafades A gran resolució presenten angulacions que els donen una configuració poliédrica  Estructura PROCARIOTES 70 unitats S 29 x 21 nm 2500 kDa Composició: 65% rRNA 35% proteïnes acides i bàsiques EUCARIOTES 80 unitats S 32 x 22 nm 4200 kDa Composició: 70% rRNA 30% proteïnes PROCARIOTES Subunitat gran (50 S) - RNA de 23 S i de 5 S - 34 proteïnes - Tres sortints a manera de bec Subunitat menor (30 S) - RNA de 16 S - 21 proteïnes - Dos lòbuls EUCARIOTES Subunitat gran (60 S) - RNA de 28 S, 5.8 S i 5 S - 49 proteïnes Subunitat menor (40 S) - RNA de 18 S - 33 proteïnes Un model tridimensional proposat a partir d'aquestes dades, revela que la subunitat menor està formada per tres regions: - - Cap: abasta un terç de la subunitat.
Base: abasta dos terços de la subunitat.
Plataforma: separada del cap per una cavitat o esquerda.
El cap i la base es troben separades per una petita constricció.
La subunitat major està composta per quatre regions: Protuberància central: situada entre la tija i la cresta.
Tija: projecció allargada.
Vall: situat entre protuberància central i cresta.
Cresta: projecció curta.
Quan les dues subunitats s'uneixen per formar un ribosoma intacte, la protuberància central de la subunitat major i el cap de la subunitat menor es troben cara a cara.
Experiments in vitro han demostrat que les subunitats són funcionals a pH fisiològic i que poden formar ribosomes 70S en augmentar la concentració d'ions divalents.
L'equilibri entre 30S, 50S i 70S s'expressa: Es desplaça a la dreta en augmentar Ca +2 o Mg +2 i cap a l'esquerra a l'augmentar els ions monovalents de Na+ o K+.
En condicions normals, una fracció substancial de ribosomes aquesta en la seva forma lliure per començar les reaccions de traducció • Plastidis: semblants als dels procariotes (70 S) • Mitocondris - Cèl·lules animals - < Que bacteris entre 55 S - 60 S major 35 S (16 S i 4 S) menor 25 S (RNA 12 S) - 2/3 de la mida dels ribosomes d'E coli - Llevats i ciliats - > Que procariotes - Subunitat major RNA 4 S similar al 5 S de procariotes i eucariotes Trets comuns amb els procariotes: la síntesi proteica dels ribosomes és inhibida pel cloramfenicol i s'inicia amb la N-formil-metionina Els ribosomes mitrocondrials sintetitzen algunes proteïnes integrals de la membrana interna o Polisomes - Associació dels ribosomes mitjançant un filament de mRNA per traduir-lo al mateix temps (també polirribosomes) Poden adoptar una configuració en espiral amb la subunitat menor disposada cap a l'interior - Síntesi de proteïnes Es tradueix la mateixa molècula d'ARNm per diversos ribosomes (polisoma) al mateix temps. Cada ribosoma sintetitza la mateixa proteïna obtenint moltes còpies de la mateixa simultàniament ...