TEMA 1 SOCIETAT I CANVI SOCIAL (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Educació i contextos educatius (ECE)
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 15/11/2016
Descargas 0

Vista previa del texto

trodriguez44 TEMA 1 SOCIETAT I CANVI SOCIAL Societat: conjunt de persones que viuen sota una sèrie de normes i lleis que impliquen un aprenentatge al llarg de la vida. Els individus tenen elements biològics i elements culturals així com necessitats bàsiques (roba, afecte, alimentació..).
Cultura: tradicions, llengües, hàbits, manera de veure el món... són els elements que comparteixen unes mateixes persones, idees compartides entre aquests, tot i que hi ha elements que especifiquen com per exemple la llengua.
Sociologia: estudi de l societat, del comportament de les persones en un àmbit col·lectiu, com afecta el grup a l'individu. té les següents característiques:  És objectiva però no neutral ja que som subjectes i tenim sentiments i a l'hora de treballar amb persones no es pot ser neutra.
 És crítica, qüestiona "l'inqüestionable"  És explicativa però no normativa. vol explicar els perquès i les causes sense dir el que s'hauria de fer i sense jutjar.
 Dona eines per comprendre, no solucions immediates.
Normes socials Norma: Patró de conducta que la societat cal seguir; darrera de les normes hi han uns valors que ens mostren com la societat s'ha de comportar.
La nostra localització influeix en la nostra manera de ser i pensar, i en les diferents normes que cal obeir.
Característiques:  Tota societat construïda per normes  Base per al manteniment de la societat  Varien en funció del context (social, cultural, econòmic, històric...) Funcions de les normes:  Ens estructuren el dia a dia i donen seguretat  Resoldre problemes de relació quotidians  Garantir “ordre social” trodriguez44 Socialització Socialització: els processos a través dels quals els individus aprenen i interioritzen les formes "normal" de vida d’una societat.
La socialització implica:  La interiorització  La formació de la personalitat  El manteniment de la societat El premi de seguir un procés de socialització és la integració social Hi han dues etapes: Control social Són els mitjans dels que disposa una societat per assegurar que els seus membres segueixen les normes establertes.
Característiques:  No hi ha cap societat sense control social  Evita que el grup es dissolgui  Els mitjans de control varien segons el context i del grup Mecanismes de control:  formals (lleis)  no formals (valors o normes) amenaçes, manipulacions, persuació, educació, violència, controls econòmics...
trodriguez44 Fi del consens normatiu  Trencament formes unitàries de socialització  Fi del monopoli de l’església catòlica en legitimació de normes  Pèrdua relativa del poder de la família i importància creixent d’altres agents (mitjans comunicació, grup iguals...)  Creixent diversificació d’agents amb diferents visions de la mateixa norma  Complexitat societat: quina és la bona norma? Existeix? ...