Pràctica Potencial de repòs i potencial d'acció (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 06/08/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Fonaments de Psicobiologia I curs 2016-2017 PRÀCTICA POTENCIAL DE REPÒS I POTENCIAL D’ACCIÓ NIA GRUP RESPOSTA NIA GRUP CORRECCIÓ Preguntes 1, 4 i 5 → Típiques preguntes d’examen 1. Què passaria amb el valor del potencial de repòs si el potassi invertís el seu gradient de concentració? Per què? I si fos el sodi en comptes del potassi? Per què? Si el potassi invertís el seu gradient de concentració, es trobaria en major quantitat a l’exterior que a l’interior. Això significa que entraria a la cèl·lula per tal de trobar el seu equilibri (que ara seria +75Mv per haver contrastat el gradient de concentració), provocant un canvi de càrrega interna de la cèl·lula (passaria de negativa a positiva). Com a conseqüència, el potencial de repòs s’invertiria, per tal d’intentar igualar-se amb el potencial d’equilibri del potassi. Tindria un valor, doncs, de +60mV.
En cas del sodi, tindria lloc un procés semblant, però invertit: el sodi sortiria de la cèl·lula buscant el seu equilibri. No obstant, el potencial de repòs pràcticament no canviarà per la poca quantitat de canals passius del sodi.
2. Quin seria el valor aproximat del potencial de repòs si la membrana tingués pocs canals passius de potassi i molts canals passius de sodi? Per què? En aquest cas, el potencial de repòs dependria principalment del sodi. Així el potencial de repòs i el potencial d’equilibri del sodi intentarien igualar-se; fent que el de repòs agafés un valor més positiu, proper al d’equilibri del sodi: +55mV.
3. Per a cada una de les condicions especificades a continuació, indica en quin sentit es desplaçarà el sodi quan ho faci a favor de gradient. Justifica la teva resposta.
Condició 1 RESPOSTA [Na+] ext > [Na+] int Com que la concentració del sodi és major a l’exterior que l’interior, el sodi entrarà a favor del gradient químic, per tal d’intentar trobar el seu equilibri, igualant les concentracions.
Així, com que entren ions positius, el potencial de membrana també es farà més positiu.
E Na+= +40mV Pot memb.: -70mV Condició 2 RESPOSTA 1 [Na+] ext > [Na+] int E Na+= +40mV Pot memb.: + 50mV Condició 3 [Na+] ext < [Na+] int E Na+= -20mV Pot memb.: -70mV Tindria lloc la mateixa situació del cas anterior: el sodi entraria a favor del gradient. No obstant, les forces elèctriques el tornarien a empènyer cap a l’exterior per la positivitat del interior de la cèl·lula.
RESPOSTA En aquest cas, el sodi sortiria a l’exterior a favor del gradient, buscant l’equilibri i igualant les concentracions. El potencial de membrana serà més negatiu que el potencial d’equilibri del sodi; així que el sodi, a causa de ser un ió positiu, tornarà a entrar (per forces elèctriques).
4. Si apliquem tetrodotoxina S’alterarà el valor del potencial de repòs? Com? Per què? No. Perquè el potencial de repòs depèn dels canals passius, ja que els canals actius igualment estan tancats.
S’alterarà el potencial d’equilibri del sodi? Com? Per què? N El potencial de repòs és el que canvia depenent del potencial d’equilibri de cada ió, però aquest últim no varia ja que no varien les concentracions.
S’alterarà el potencial d’equilibri del potassi? Com? Per què? No. Al igual que amb el sodi, aquest pot fer canviar el valor de potencial de repòs; però no varia perquè les concentracions no ho fan.
S’alterarà el potencial d’acció? Com? Per què? Sí. Com que el sodi no podrà circular, no tindrà lloc la despolarització i, per tant, el potencial d’acció tampoc.
5. Què passaria amb el potencial d’acció si la membrana no tingués canals passius de sodi? I de potassi? Si no tingués canals passius de sodi, no es produiria un canvi important en el potencial d’acció ja que el sodi depèn principalment de canals actius.
El potassi, en canvi, afectaria la repolarització i la hiperpolarització perquè aquest 2 no podrà actuar a causa dels canals tancats, alentint el procés.
3 ...

Tags: