HH (2007)

Otro Otro
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 5º curso
Asignatura HH
Año del apunte 2007
Páginas 6
Fecha de subida 19/10/2014
Descargas 33

Vista previa del texto

1 /4 Examen Recuperació de Q. Orgànica del Processos Bioquímics.
2 /6 Juny 2012 3 /8 Alumne....................................................................
4 /12 NIU........................
5 /10 1.- (4 punts) Indicar en el requadre el compost final de la reacció de substitució nucleofílica expressada. Si cal s’ha de indicar la estereoquímica. Indicar també el tipus de substitució suposada.
6 /10 Total /50 SN1 OH racèmic SN2 + CH3CH2CH2S- Na+ + NaCl Cl S 2.- ( 6 punts) Descriure els tres principals (una línia per cada) trets del mecanisme d’una reacció SN1 1.- Mecanisme per passos amb un intermedi de reacció catiònic 2.- Cinètica de primer ordre 3.- Racemització de configuració 3.- (8 punts) El 1,2-difenil-1,2-dibrompropà s’obté per adició de Brom a 1,2-difenilpropè. Indicar quin isòmers s’obtenen partint del Z y del E alquè.
a) c) 4.- (12 punts) Indicar els productes principals de les següents reaccions OH H+ O O + CH 3 CH3 H3C OH H 2O O CH 3 PH O NH 2 N pH=5.5 H2O H H .
H+ cat OH O OH O N OH HO OAc AcO excess 2 CH3COCl N Cl - H NO2 NO2 OCH3 OCH3 AlBr 3 (cat) Br 2 Br Cat: AlCl 3 O COCl H 3CO H 3CO HCl 5.- (10 punts) Ompliu amb les estructures adients els quadres buits del esquema següent i poseu el reactiu necessari damunt la fletxa per a les transformació indicada amb un interrogant.
CH3 Br CH3 H HBr H2 catalitzador Pd (0) HO CH3 CH3 Br Br2/H2O HO CH3 H2O, H+ cat KMnO4 / OHO O O OCH2CH3 OH O O 1 OHCH2CH2OH, H+ 1 CH3CH2OH, H+ O OCH CH 2 3 O NaBH4 OH OCH2CH3 O H2SO4, OCH2CH3 O ? 6.- (10 punts) Completeu els processos indicats O O O 1 EtO Na, EtOH O 1 EtO Na, EtOH O Ph 1 Ph-Br 1 CH 3I O Ph Ph H O C H OH C Ph C H O NaOH,H 2 O H Reflux O Ph Ph H C Ph H O O EtO Na, EtOH O 1) NaOH /H2 O OEt OEt O 2) HCl, 80ºC O ...