Introducció/recordatori del Model OSCI amb els seus 7 nivells (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 10/06/2014
Descargas 1

Descripción

petita introducció/recordatori del Model OSCI amb els seus 7
nivells

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 1 A la sessió 1 de hem fet una petita introducció/recordatori del Model OSCI amb els seus 7 nivells o capes: 7. Aplicació 6. Presentació – representa la informació (codis) 5. Sessió -- autentificació 4. Transport – ex. Protocol UDP i TCP 3. Xarxa 2. Enllaç – direccionalment físic 1. Físic També hem comentat que el nivell 6 i 5 normalment ningú parla d’ells o no creuen que haurien de ser-hi, per això el Model Internet resumeix el Model OSCI en 4 o 5 nivells.
L’encapsulament és una forma de disseny de protocols de comunicació, on les funcions lògiques d’una xarxa es treuen, ocultant la informació de les capes de nivells superiors. Per exemple, si volem enviar una informació d’una màquina a una altre, es van posant els bits de cada nivell amb el protocols adients.
Per últim, hem repassat el que era una adreça MAC i una adreça IP.
Les adreces MAC son de 48 bits—248 adreces MAC al món.
FF:FF:AA:55:FF:AA Número de fabricant Número de sèrie de la MAC Les adreces IP son de 32 bits – 232 adreces IP 192.168.1.1 – La típica adreça IP que tots tenim a casa (privada) ...