Tema 1: Característiques bàsiques d'un pla de negoci (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Biotecnología - 3º curso
Asignatura Economia i gestión de empresa
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: Característiques bàsiques d’un pla de negoci Un pla de negoci és una eina per promoure noves iniciatives d’inversió o negocis i per tenir un pronòstic el més encertat possible sobre la viabilitat i rendibilitat d’un nou projecte; es tracta d’un document escrit previ al llançament d’una nova empresa o d’un nou negoci a una empresa existent.
1. El perquè d’un Pla de Negoci El primer gran objectiu de l’empresa és la cerca de beneficis.
La seva finalitat és aconseguir els objectius quantitatius i qualitatius a llarg termini del nou negoci, desenvolupant estratègies i gestionant els recursos per a dur a terme dites estratègies. Una excel·lent idea és un bon punt de partida, però pot ser un fracàs si no ve acompanyada d’un procés estructurat que possibiliti la seva consecució.
L’objectiu és ajudar a definir les àrees bàsiques d’un negoci-empresa: economia i finances, màrqueting, pla de producció i personal, servir de pla estratègic de l’empresa, documentar les sol·licituds de finançament als banc, servir de base per a la cerca de socis i en alguns casos pot servir per demanar ajuts i subvencions.
Criteris d’avaluació d’un pla de negoci: - Informa de la dimensió del mercat i del seu atractiu? Identifica als clients objectiu? Identifica el potencial de creixement? Té una idea factible? Té una idea diferent i defensable? Té un avantatge competitiu? Té una dimensió de personal adequada? Identifica el temps de llançament al mercat? Presenta la seva idea de forma clara i potent? Té una clara proposta de valor per els clients? Té una idea clara de la inversió necessària? Demostra la viabilitat financera i la rendibilitat? Demostra que el negoci continuarà desprès de 5 anys? 2. Dimensions del Pla de Negoci El Pla de Negoci es pot fer sobre 45 pàgines de memòria i els annexos amb la dimensió necessària; cal explicar les coses suficientment, sense escatimar en detalls importants i demostrant coneixement de la matèria.
3. Com es fa? Es comença des del primer dia amb un índex orientatiu, normalment els canvis que anem realitzant afectaran a més d’un punt, per tant caldrà fer les correccions a totes les parts implicades per a no perdre la coherència; els diagrames de Gant són eines útils per a la planificació i l’anàlisi.
4.
- Errors freqüents Esperar a tenir acabat un capítol per començar-ne un altre Realitzar un prototip que no s’ajusti a les capacitats reals del mercat Esperar a tenir avançant el pla de màrqueting per a començar a dissenyar el prototip.
...