27 HBP i disfunció erèctil (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 TEMA 27: TRACTAMENT DE LA HIPERPLÀSIA PROSTÀTICA BENIGNA. FARMACOTERAPÈUTICA DE LA DISFUNCIÓ ERÈCTIL HIPERPLÀSIA BENIGNA PROSTÀTICA (HBP) Creixement no cancerós del teixit que forma la glàndula prostàtica. Les conseqüències no són sobre la salut, sinó més aviat simptomatològiques: sobre la capacitat de retenció urinària.
Prevalença augmenta exponencialment amb l’edat, especialment a partir 70 anys (>80% afectats) ETIOLOGIA A partir de la testosterona s’obté la dihidrotestosterona (DHT) per acció de la 5α-reductasa. La DHT presenta accions duals: tant proliferatives com proapoptòtiques.
Es desconeix per què, però en edat avançada, la DHT perd l’equilibri en les seves accions: augmenten molt els efectes proliferatius i disminueix la mort cel·lular, resultant en una hiperplàsia del teixit La DHT es pot formar localment (a la pròpia pròstata) o a teixits perifèrics EVOLUCIÓ I SÍMPTOMES Els símptomes poden ser diferents segons el grau d’evolució de la malaltia: fases inicials, moderades o avançades • En estats inicials (HBP moderada) el creixement de la glàndula provoca una obstrucció de la uretra: símptomes obstructius relacionats amb una dificultat del flux • Menor força i cabal del raig d’orina • Miccions intermitents, sensació de micció incomplerta • Dificultat per iniciar les miccions • A mesura que la HBP progressa, intenta ser compensada per l’organisme mitjançant l’augment del gruix de les parets del múscul detrusor. Apareix una irritació del múscul llis i símptomes irritatius • Miccions més freqüents, noctúria • Símptomes d’urgència TRACTAMENT Sovint es tracta quirúrgicament: cirurgia per reduir o eliminar totalment la pròstata Tractament farmacològic • Antagonistes α1-adrenèrgics: disminuiran l’obstrucció de la uretra • Inhibidors de la 5α-reductasa • Inhibidors de la PDE5: inicialment dissenyats per la disfunció erèctil, el tadalafil presenta indicació específica per la HBP BLOCADORS α1-ADRENÈRGICS Els R α1 es troben especialment al coll de la bufeta urinària, pròstata i uretra. Al bloquejar-los, s’aconsegueix una relaxació del múscul llis del coll vesical i el teixit prostàtic, que millora el flux urinari (augmenta la força i el cabal, disminueix les dificultats) Efecte quasi immediat: s’indueix una relaxació molt ràpida, els símptomes milloren a les 48h • Prazosina: va ser el primer. Actualment no s’utilitza per aquesta indicació, només per HTA • Terazosina, alfuzosina • Tamsulosina, silodosina: blocadors selectius del subtipus de R α1A, que és el més abundant en aquestes zones. A major selectivitat, menys ef adversos tipus vascular (vasodilatacions perifèriques especialment) 1 de 3 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 Eficàcia i seguretat similars en tots ells; la principal diferència recau en l’aparició d’ef adversos • No disminueixen el volum de la pròstata ni tampoc n’eviten la seva progressió • Tampoc afecten els nivells de PSA D’elecció en homes amb símptomes moderats-greus, amb pròstates petites i poc risc de progressió EFECTES ADVERSOS • Efecte vasodilatador derivat dels R α1 dels vasos: cansament, mareig, hipotensió ortostàtica • Precaució pel seu “efecte 1a dosi”. Es recomana un inici amb dosis baixes i anar augmentant en un escalatge progressiu • Els que siguin de dosi única: administrar-la a la nit • Formes d’alliberament retardat: menys hipotensió relacionada amb la dosi • Silodosina: major selectivitat local, menors efectes adversos perifèrics però pot provocar trastorns ejaculació INHIBIDORS 5α-REDUCTASA Aconsegueixen fins un 30% de reducció de la mida de la pròstata; també n’eviten la progressió. Es diu que disminueixen (o almenys retarden) la necessitat de cirurgia Mecanisme lent, a llarg termini: eficàcia clínica als 3-6 mesos. Es pot combinar blocadors α1 amb inhibidors de la 5α-reductasa per aconseguir un doble efecte: inici ràpid i stop de la progressió (però majors efectes adversos) Indicats en HBP amb predomini glandular, pròstates grans i símptomes moderats-greus Disminueixen la PSA fins a un 50%: cal tenir en compte que poden emmascarar un càncer de pròstata. Seguiment acurat dels nivells Finasterida: només inhibeix la isoforma 2 Dutasterida: inhibeix isoformes 1 i 2 Efectes adversos: disfuncions sexuals (disminució de la libido, problemes en l’ejaculació) FITOTERÀPIA EN LA HBP • Escorça de Pigeum africanum • Fruit de sabal • Arrel d’ortiga Els pacients tractats amb preparats d’escorça de Pigeum presenten una millora global dels símptomes amb una freqüència de > 2x superior als tractaments amb placebo • Disminució de la nictúria • Augment del flux urinari • Disminució del volum residual Efectes adversos molt lleus i amb una incidència similar al placebo DISFUNCIÓ ERÈCTIL En l’erecció intervenen diferents factors: • Factor hormonal: producció de testosterona • Factor neuronal: diverses vies neuronals són activades per l’excitació sexual, que acaben activant el SN Parasimpàtic i l’alliberament d’Ach • Factor vascular: vasodilatació dels cossos cavernosos amb NO L’Ach promou l’alliberació de NO, que activa l’Ad-C i es produeix un augment de GMPc, que en última instància és el que promou la relaxació de la musculatura Importància del bon diagnòstic: la disfunció erèctil és molts cops conseqüència d’altres patologies, de manera que s’han d’intentar solventar aquestes abans que la pròpia disfunció 2 de 3 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 TRACTAMENT FARMACOLÒGIC • Inhibidors de la PDE5: sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil • Apomorfina sublingual (no disponible a Espanya) • Alprostadil intracavernós o intrauretral (Caverject ®): PG amb efecte vasodilatador directe (injecció directa) • Tractament de reemplaçament amb testosterona: undecilat, enantat, cipionat de T INHIBIDORS DE LA PDE5 La PDE5 recicla el GMPc cap a GMP; la seva inhibició aconsegueix una major vida mitja de GMPc, i per tant, n’augmenta la seva concentració i els seus efectes vasodilatadors No són fàrmacs iniciadors de l’erecció: requereixen de l’estimulació sexual inicial • Sildenafil (Viagra ®), vardenafil (Levitra ®): inici acció ràpid (1h), durada d’acció curta (12h) • Menjars rics en greixos dificulten l’absorció oral • Tadalafil (Cialis ®): inici d’acció més lent (2h), durada d’acció perllongada (36h) • Avanafil (Stendra ®): inici d’acció més ràpid (20-40 min) ALTRES INDICACIONS • Tractament de la hipertensió pulmonar: sildenafil, tadalafil • Tractament HBP: tadalafil EFECTES ADVERSOS • Derivats del seu propi mecanisme d’acció: de la inhibició de la PD5 en altres teixits es produeix una vasodilatació perifèrica • Mal de cap, rubor facial, dispèpsia, congestió nasal, mareig • Sildenafil i vardenafil redueixen la PA; tadalafil no • A dosis altes: efectes adversos derivats de la inhibició de la PDE6 de la retina • Visió borrosa, sensibilitat a la llu, alteració dels colors • Tadalafil no • Derivats de la inhibició de la PDE11 muscular • Només tadalafil: dolor musculat CONTRAINDICACIONS • Pacients amb alt risc CV o històric d’angines, infarts, ictus… • Tractament concomitant amb • Nitrats i donadors de NO (nicorandil): hipotensió i possible taquicàrdia reflexa • Antagonistes α-adrenèrgics: hipotensió, vasodilatació • Inhibidors metabòlics del CYP3A4 (eritromicina, ketoconazol, inhibidors de la proteasa del VIH): incrementen la seva concentració en plasma TRACTAMENT DE SEGONA LÍNIA: ALPROSTADIL Administració intracavernosa o intrauretral (recentment en crema), el seu efecte és equivalent a la PG E1 (vasodilatació directa). No requereix estimulació sexual Administració no tant traumàtica però molt menys efectius SUPLEMENT DE TESTOSTERONA Deficiència de testosterona: • Primària: insuficiència testicular • Secundària: problema en l’eix hipotàlem-hipòfisi Una baixa [T] en sang s’associa a una reducció del desig i l’activitat sexual Diverses formes d’administració: • IM: enantat o cipionat de T • Tòpica, en pegats i gel • Oral (undecilat de T) o bucal (absorció a través de la mucosa) Contraindicat en càncer de pròstata i fetge 3 de 3 ...