Exemple examen (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Toxicologia Vegetal
Año del apunte 2011
Páginas 1
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

EXAMEN DE TOXICOLOGIA VEGETAL COGNOMS.............................................................
NOM......................
LLICENCIATURA.....................................................
1. Descriu els camins d’entrada i la facilitat de transport de substàncies químiques (polars i apolars) aplicades via foliar fins arribar a l’interior de les cèl·lules del mesòfil.
2. Per quins mecanismes es poden formar espècies reactives d’oxigen (ROS) i radicals lliures (FR) en els cloroplasts d’una planta exposada a elevada intensitat lumínica i quina importància té la presència de metalls pesants de transició? 3. Explica detalladament quins problemes es poden originar en l’ús de productes fitosanitaris o pesticides.
4. Què són els metalls de classe A, B i frontera, i quin tipus d’estrès (toxicitat) poden causar segons el seu índex iònic i de covalència. Anomena un ió metàl·lic de cada classe.
5. Compara els següents conceptes: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
exposició crònica – exposició aguda apoplast – simplast fitoextracció – fitoestabilització herbicida de contacte – herbicida sistèmic PCB – PAH efectes visuals O3 – PAN LOEC - EC50 Índex de tolerància (IT) – índex de correcció de Ti radiació ionitzant- UV nicotina - nicotinoides ...