Tema 12 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  12:  TRASTORN  OBSESSIU  COMPULSIU     Definició:   • Inflexibilitat  adaptativa   • Tendència  a  mantenir  cercles  viciosos  o  d’autoprejudici   • Estabilitat  tènue  sota  condicions  d’estrès.       Definició  d’obsessió:   1. Pensaments,   impulsos   o   imatges   recurrents   i   persistents   que   s’experimenten  en  algun  moment  del  trastorn  com  intrusos  i  inapropiats,  i   causen  ansietat  o  malestar  significatiu.     2. Els   pensaments,   impulsos   o   imatges   no   es   redueixen   a   simples   preocupacions  excessives  sobre  problemes  de  la  vida  real.   3. La   persona   intenta   ignorar   o   suprimir   aquests   pensaments,   impulsos   o   imatges,  o  bé  intenta  neutralitzar  mitjançant  altres  pensaments  o  actes.     4. La  persona  reconeix  que  aquests  pensaments,  impulsos  o  imatges  obsessius   són   producte   de   la   seva   ment   (i   no   vénen   imposats   com   en   la   inserció   del   pensament).     Definició  de  compulsió:   1. Comportaments   (per   exemple:   rentat   de   mans,   posada   en   ordre   dels   objectes,   comprovacions...)   o   actes   mentals   (per   exemple:   resar,   contar   o   repetir   paraules   en   silenci)   de   caràcter   repetitiu,   que   l’individu   es   veu   obligat  a  realitzar  en  resposta  a  una  obsessió  o  com  arreglo  a  certes  regles   que  deu  seguir  estrictament.     2. L’objectiu   d’aquests   comportaments   o   operacions   mentals   és   la   prevenció   d’algun   aconteixement   o   situació   negatius;   tot   i   així,   aquests   comportaments  o  operacions  mentals  o  bé  no  estan  connectades  de  forma   realista   amb   allò   que   pretenen   neutralitzar   o   prevenir   o   bé   resulten   clarament  excessius.     Criteris:   • En   algun   moment   del   curs   del   trastorn,   la   persona   ha   reconegut   que   aquestes  obsessions  o  compulsions  resulten  excessives  o  irracionals.   • Les   obsessions   o   compulsions   provoquen   un   malestar   clínic   significatiu,   representen   una   pèrdua   de   temps   (suposen   més   d’una   hora   diària)   o   interfereixen   marcadament   amb   la   rutina   marcada   de   l’individu,   les   seves   relacions  laborals  (o  acadèmiques)  o  la  seva  vida  social.     Els   individus   que   pateixen   aquest   trastorn   normalment   demanen   ajuda   i   consulta  mèdica.   Idees  obsessives:   1. Ideatives   2. Fòbiques  (temors  a  que  una  determinada  cosa  el  perjudiqui)   3. Impulsives  (por  a  fer  un  acte  inadequat)             1.IDEATIVES   • Obsessions  metafísiques:  por  del  bé,  del  mal...   o Cavil·lacions  (entre  el  que  és  correcte  o  incorrecte...)   • Obsessions  nosofòbiques:  por  a  contraure  malalties.  Ex:   no   beure   d’un   vas   on  ha  begut  un  altre.   • Escrúpols   obsessius:   temors   a   la   condemnació   eterna.   Va   molt   lligat   a   la   religió.     o Idees   de   contrast.   Ex:   una   senyora   molt   religiosa   que   va   cada   dia   a   missa  i  just  abans  de  combregar  pensa  “la  verge  Maria  és  puta”.     • Dubtes   obsessius:   ho   faig   o   no?,   vaig   o   no   vaig?,   obro   o   tanco?   Ex:   M’he   deixat  el  llum  encès?  Haig  de  tornar  a  casa  a  comprovar-­‐ho?   Tractament:   • Psicoteràpia,  tractament  psicològic   • Psicofàrmacs   • Neurocirurgia   (es   fa   servir   en   casos   extrems).   Ex:  una  persona  que  no   surt  mai  de  casa.   o Capsulotomía  bilateral  estereotóxica.       ...