Introducció (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicologia Jurídica
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

OPTATIVA PSICOLOGIA JURIDICA 4rt Grau Psicologia. 2on semestre 10/02/2014 Que es la psicología jurídica? La psicología Jurídica es basa en l’estudi, explicació, promoció, avaluació, rpevenció, as sesspra,memt oi tracta,emt deñs femo,ems psicologics, conductuals i relacions que incideixen en el comportament legal de les persones ( en relacio a que en l’ambient en que ens trobem hi ha un codi determinat) Àmbits de la psicología jurídica • Psicologia forense: treball dins del “foro” (jutjats). Tot intervenció que es fa dintre dels jutjats. Farem bàsicament exploracions, determinarem un diagnòstic, i proposarem un assessorament (mai tractament! Solament a psicologia penitenciaria) * una persona pot estar imputada “pressuntament ha comes un delicte” fins que hi hagi el judici, quan hi ha el judici qualsevol persona que queda provat que estava involucrada en aquell delicte passarà a estar penada, sinó esta involucrada • Psicologia penitenciària: podrem tractar amb persones imputades, que estan amb presó preventiva (màxim de 2 anys), quan s’apropa la data dels dos anys el fiscal ha de fer una sol·licitud de que s’allargui la presó preventiva, perquè sinó aquesta persona pot sortir al carrer, el poden deixar en llibertat. També podem tractar amb persones que estan penades, que han de complir el temps total de condemna (ara no es pot reduir el temps de condemna amb treballs extra...sol es pot aconseguir si es porta be amb els informes tenir beneficis, excursions,...). Desenvolupem programes de tractament • Psicologia judicial: directament en els judicis. Hi hauran els testimonis, un aspecte basic que ens demanaran serà que avaluem la credibilitat del testimoni. Els judicis es poden endarrerir anys, la memòria pot fallar ( o pot voler-se que falli) • Psicologia policial: entrem com a psicòlegs dins d’un àmbit professional concret. Un dels motius bàsics es que cada dos anys les persones que porten arma han de passar per exploració psicològica. Els nostres informes no son vinculants, solament aconsellen , no prenem decisions. També es fa selecció, entrevista psicològica, test psicotècnics. També porten alguns temes de formació, anàlisi de llocs de treball clima social, laboral.
• Psicologia de la delinqüència: determinació de crims organitzats, no organitzats,...
• Victimologia: tot tipus de víctimes (físic, psicològic, sexual, emergències, violència masclista) • Mediació: tot tipus de mediació. Si la víctima no vol no es pot fer mediació- 1er es fa amb la víctima i s’acorda, després amb “l’altre” i després cara a cara o un altre mitjà, tot es possible en la forma-. En casos de violència masclista no pot haver mediació o en casos més greus d’abús o d’assetjament.
L’objecte d’estudi de la Psicologia Jurídica És l’estudi del comportament dels actors jurídics ( víctimes, delinqüents,), en l’àmbit del Dret, la Llei i la Justícia. Mai la mateixa persona avaluarà víctima i agressor, exploració totalment objectiva, si es demana que en un cas s’avaluï victima i agressor Sovint es confonen els termes de psicologia forense i jurídica definint-los com un mateix constructe tot i no ser així.
La Psicologia Forense es refereix a aquelles activitats que el Psicòleg pot realitzar en el "Fòrum": • • Psicologia Jurídica i el Menor: estem parlant del menor com a agressor . Son els jutjats que treballaran amb joves de 14 a 18 anys – en principi un jove se li pot imputar un delicte amb una màxima condemna de 5 anys i després no constaran els antecedents, s’intenta entrar amb mesures preventives, però si no es així pot donar-se residencia tancada-. El psicòleg té una entrevista (va marcant caselles segons preguntes) i el psicòleg aconsella, llavors es fa el judici en una sala, el jutge parla amb el noi, mira el que diu el fiscal i mira l’informe del psicòleg i decideix al moment i si l’ingressen ingressarà en aquell moment (després si aquest jove entra al centre entrarà en aquell moment) – s’apliquen quantitat de mesures abans de que ingressi al centre• En els jutjats de menors els psicòlegs/es treballen amb els fiscals i jutges, en equips multiprofessionals per a resoldre les conductes il·legals dels menors.
• El psicòleg/a ha d’informar sobre la situació del menor i quines són les possibilitats de reeducació i tractament.
Psicologia Aplicada al Dret de Família: (SATAF – servei assessorament tècnica en l’àmbit de les Famílies-) La llei diu que el jutge podrà escoltar als menors sempre que aquests tinguin capacitat de raonament ( mes o menys als 12 anys però no te perquè ser així). Exemple a classe: Un dels membres de la parella ha presentat una demanda de divorci i custodia dels fills, ha agafat un advocat i s’ha sol·licitat i entregat el redactat al pare la demanda de divorci i de custodia dels fills i ell ha sol·licitat també un advocat. El jutge ha sol·licitat un informe pericial, venen perquè estan en confrontació/ iletici, un dels membres de la parella ha presentat, la psicòloga haurà d’explorar als pares, fer una pericial de la família.
• Assessorament al jutge en els processos de • Separació i divorci: separacions, tu primer et separaves i al cap de dos anys pots sol·licitar el divorci, ara et divorcies directament. En el divorci no hi ha res en comú a no ser que tinguem alguna cosa en comú (negoci mantingut,...). Però separació vol dir que vivim en llocs diferents però puc tenir responsabilitats en coses que firmi ell o en altres responsabilitats.
• Règim de visites/ guàrdia/custodia amb els menors • Nul·litat matrimonial : tema dels “famosos” es quan una persona s’ha casat per l’església, s’ha separat i es vol tornar a casar per l’església . El tribunal eclesiàstic, causes molt concretes per demanar anul·litat eclesiàstica • Acolliment i adopcions: acolliment vol dir que son uns menors tutelats per la generalitat (DGAIA) que pot ser que tinguin encara vinculació i visita amb els pares biològics o no i poden ser canditats a la adopció o no. Els acolliments poden ser de curta durada (2 anys) , d’urgència, de caps de setmana, de llarga durada. Als 18 anys la DGAIA no els tutela, pot demanar ajudes, la família amb la que estava pot dir d’adoptar però el jove decideix. No tots els nens d’acolliment passen a estar en adopció. En les dos situacions s’ha de passar per l’ICA ( certificat de idoneïtat) . Si entrem per adopcions, ni ha de dos tipus: nacionals (nens de Catalunya que estan vivint en els centres depenents de la generalitat i ja s’ha fet el trencament amb la família biològica, pàtria potestat amb la família biològica, que sol es fa en situacions molt greus, aquests nens ja no tenen progenitors i poden passar a la llista d’adopcions) i internacionals ( han de ser països que hagin passat el conveni de l’AIA, i veure quins països estan actius, situació política, situació del país) Psicologia Aplicada al Dret Civil • • • El psicòleg/a realitza peritatges sobre la capacitat civil en la presa de decisions: • Contractes • Testaments • Canvi de sexe • Esterilització de disminuïts Laboral i Penal • Laboral: • • El psicòleg/a assessora en les seqüeles psicològiques: • Accidentes laborals • Simulació (de malaltia, trastorn) • Problemes psicofisiològics Penal: veiem tant a la víctima com a l’agressor.
La persona ja està imputada. Exemple de classe: La persona s’ha carregat a un company de feina, l’han detingut amb les mans a la massa i està en presó preventiva (no està penat).Ell ja porta uns quants mesos al centre en presó preventiva (no després dels fets), no ha entrat a cap tractament dintre del centre i el jutge ha demanat una pericial. El porten a la sala amb les manilles els mossos (que custodien la sala), ell pot sol·licitar que li treguin les manilles però els mossos decideixen. Ell es el psicòleg es de l’EAP. La nostra funció es determinar com es la persona, veure si hi havia intencionalitat o no, si hi ha paranoies, no ens interessen els fets sinó la relació personal que té amb els fets.
Han de ser preguntes directes, no hem d’induir a res a cap resposta.
  • Diagnòstic i avaluació de persones implicades en processos penals.
• Assessoraments a jutges i tribunals para aclarir las circumstàncies que poden determinar o modificar la responsabilitat criminal, les seqüel·les psíquiques,etc. Imputabilitat: imputada, semimputada, no imputada (no responsable dels fets) en quant a l’agressor. En quant a la víctima avaluació de seqüeles ...