4.1. Institucions primàries i secundàries (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introducció a la Sociologia
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 25/11/2014
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

INSTITUCIONS SOCIALS Agents o conjunt de pautes que estructuren o regulen el comportament humà en un àmbit determinat (equivalent a l’instint pels animals). És semblant al rol. Tipus d’institucions (la distinció entre l’esfera pública i privada no sempre és neta i clara): - Primàries. Tenen incidència en l’esfera pública de la societat: o Educació → institució que permet la transmissió dels coneixements, de les qualificacions laborals, de les normes i els valors culturals.
o Política → institució que distribueix el poder, que estableix les prioritats de la societat i que pren decisions al respecte.
o Economia → institució que organitza la producció, la distribució i el consum de béns i serveis.
o Mitjans de comunicació visió segons els diferents paradigmes sociològics):  Funcionalisme: agents de socialització i transmissió cultural, garants del control social i reforçador de les normes socials, adjudiquen estatus i promouen el consum, ofereixen informació, tenen capacitat de mobilització.
 Interaccionisme: defineixen la realitat.
 Teoria del conflicte: transmissió de la ideologia dominant, consideren la propietat i els interessos particulars dels mitjans, sistemes de filtratge de la informació. És necessari saber qui controla els mitjans de comunicació i a quins interessos respon.
- Secundàries. Tenen incidència en l’esfera privada (família, religió...).
o Religió → institució que agrupa les creences sobre allò sagrat i pràctiques que se’n deriven.
o Família → institució que agrupa els individus en un grup primari basat en les relacions de parentiu (marcades per la consanguinitat, l’afinitat [parella] o l’adopció).
 Funcionalisme: agent de socialització, regulador de l’activitat sexual, garant de la reproducció social, ofereix seguretat material i emocional als individus.
 Teoria del conflicte: regulen la distribució de la propietat a través dels sistemes hereditaris i reforcen la desigualtat social, marquen la relació de poders entre gèneres (patriarcat), regulen les relacions entre races i ètnies amb pràctiques matrimonials (endogàmia vs. Exogàmia).
 - Altres: Interaccionisme, Feminisme, Intercanvi social.
Totals. Impliquen un procés de re-socialització.
...